Elkostnadsstöd för företag
2023-03-09

Elkostnadsstöd för företag

Nu kan företag som använt mycket el i sina processer ansöka om elkostnadsstöd.

På Energimyndighetens webbplats kan du räkna ut om ditt företag har rätt till stödet: https://www.energimyndigheten.se/elkostnadsstod
Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att göra utbetalningar av stöd till elintensiva företag i hela Sverige under 2023. Elintensiva företag är företag som använder mycket el i sina processer och av den anledningen påverkas hårt av de höga elpriserna. Stödet gäller för perioden oktober–december 2022.