Sponsring

Genom sponsring vill vi stärka och profilera vårt varumärke och skapa en positiv bild av företaget. Vi vill skapa och vårda goda relationer till såväl kunder och kommuninvånare som till våra medarbetare.

Vår sponsring baseras på ett avtal och riktar sig till lokala föreningar och arrangemang i Västerviks kommun inom bland annat kultur, idrott och samhälle, främst med inriktning mot barn- och ungdomsverksamhet. Ett gott samarbete är viktigt och det ska finnas en tydlig motprestation för att vi ska bevilja sponsring. Det innebär att vi erbjuder ett ekonomiskt stöd då vi kan synas i ett positivt sammanhang och med en tydlig exponering.

Så här ser vi på sponsring

På Västervik Miljö & Energi har vi ett tydligt uppdrag i att vårda goda relationer till såväl kunder och våra övriga kommuninvånare som till våra medarbetare. Det gör vi bland annat genom att arbeta med sponsring. Sponsring är också ett sätt för oss att stärka kommuninvånarnas positiva associationer med bolaget. Arbetet med sponsringen bör ses utifrån ett strategiskt perspektiv och stödja bolagets affärsidé och värderingar.

Vilka sponsrar vi?

Vi sponsrar föreningar i Västerviks kommun som bedriver en lokalt förankrad verksamhet och har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet. Vi har också som ambition att stödja enstaka samhälls- eller kulturevenemang som syftar till att främja samhällsutvecklingen i kommunen. Evenemang som vi sponsrar ska också långsiktigt bidra till en positiv bild av Västerviks kommun.

Verksamheter som vi inte sponsrar

Vi sponsrar inte verksamhet som kan anses vara kontroversiell, riskbetonad eller som har politiskt eller religiöst budskap. Inte heller verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller på annat vis integritetskränkande för någon individ. Sponsringen får inte strida mot vår målsättning att vara en professionell aktör inom infrastrukturbyggande samt miljö- och energifrågor.

Ansök om sponsring 

Då vi står inför stora utmaningar med nya lagkrav och de investeringar som det medför samt en omvärld som påverkar oss i hög grad, behöver vi se över våra kostnader.
Tyvärr påverkar det förnärvarande också våra möjligheter att medverka som sponsorer.
Vi tackar för intresset och ber dig återkomma vid ett senare tillfälle.

Här hittar du vårt formulär som du använder för att skicka in din förfrågan om sponsring.

Ansök om sponsring

Så här behandlar vi dina personuppgifter