Tjej läser en bok

Priser

Vad kostar en fjärrvärmeanslutning och vad kommer uppvärmningen att kosta? Här kan du se alla priser som rör vår fjärrvärme och våra fjärrvärmetjänster samt se prisjämförelser och villkor.

Priser

Vad kostar en fjärrvärmeanslutning och vad kommer uppvärmningen att kosta? Här kan du se alla priser som rör vår fjärrvärme och våra fjärrvärmetjänster samt se prisjämförelser och villkor.

Installera fjärrvärme

Kostnaden för installation av fjärrvärme utgörs av två delar, avgift för anslutningsledning samt kostnad för egen fjärrvärmecentral. 

 

Som kund kan du välja oss som leverantör av en helhetslösning där vi erbjuder en nyckelfärdig installation av anslutningsledning och fjärrvärmecentral. 

Alternativt kan du som kund välja att utföra installationen av fjärrvärmecentral med egen, av Västervik Miljö & Energi godkänd, entreprenör. Vi utför alltid installation av anslutningsledningen till befintligt fjärrvärmenät.

I förekommande fall kan ytterligare kostnader tillkomma om befintligt värmesystem i fastigheten inte är anpassat för vattenburen värme.

Anslutningsavgiften baseras på självkostnad för framdragning av servisledning från lämpligaste anslutningspunkt i fjärrvärmenätet.

Pris på nyckelfärdig installation av fjärrvärmecentral baseras på självkostnad.

Kontakta oss så lämnar vi gärna en kostnadsfri offert!

Kontakta oss

Fjärrvärmepriser

Vi erbjuder tre prisalternativ, Bas, Flexibel och Trygg. Alternativen är framtagna för att passa fler kunders olika behov. 

Skillnaden mellan prisalternativen är effektpriset. Flödesavgift och energipris är detsamma.

Alla priser på denna sida är exklusive moms.

Bas 2024 (Gäller från 2024-01-01)

Prisalternativet Bas är det vanligaste alternativet och är framtaget för att passa de flesta typer av företagsfastigheter.
Har du inte gjort ett aktivt val av prisalternativ hamnar du automatiskt i alternativet Bas.

Effektpris 1 150 kr/kW/år¹

Energipris  
januari - april 72,00 öre/kWh
maj - september 30,20 öre/kWh
oktober - december 72,00 öre/kWh

Så här bestäms ditt effektpris

¹ Bas: Effektpriset baseras på det högsta uppmätta dygnsmedeleffektuttaget under de senaste 12 månaderna.

 

Flexibel 2024 (Gäller från 2024-01-01)

Prisalternativet Flexibel är framtaget för att passa lokaler, industrier och företag med stor variation i årsförbrukning. Betala bara för det du förbrukat senaste månaden
Flexibel tecknas för 1 år i taget.

Effektpris 335kr/kW/månad²

Energipris  
januari - april 72,00 öre/kWh
maj - september 30,20 öre/kWh
oktober - december 72,00 öre/kWh

Så här bestäms ditt effektpris

² Effektpriset baseras på det högsta uppmätta effektuttaget under den senaste månaden.
Effektpriset gäller endast under vintertid, november till och med mars. Övriga månader är effektpriset 0,00 kronor

Prisjämförelse 2024, pdf

Trygg 2024 (Gäller från 2024-01-01)

Prisalternativet Trygg är framtaget för att passa kunder som önskar en mer förutsägbar fjärrvärmekostnad.
Effektpriset uppdateras i januari och ligger sedan fast i 1 år.

Effektpris 1 150 kr/kW/år³ 

Trygg  
januari - april 72,00 öre/kWh
maj - september 30,20 öre/kWh
oktober - december 72,00 öre/kWh


³ Effektpriset baseras på vart och ett av de tre senaste årens högsta effektuttag.
Medelvärdet av dessa är debiteringsgrundande för det aktuella året.

Rabatt ges på effektpriset

Effekt Rabatt
5 - 49 kW 10%
50 - 199 kW 15%
200 - 299 kW 20%
300 - 399 kW 25%
400 - 599 kW 30%
600 - 999 kW 35%
> = 1 000 kW 40%

Flödesavgift

Avgiften som är fastställd till 2,88 kr/m³ beräknas på vattenflödet under perioden oktober – april. Flödesavgiften debiteras på flöden större än 16,5 m3/MWh.
Har du blivit debiterad för flödesavgift på fakturan vänligen kontakta oss.

Kontakta oss

Serviceavtal

Vi har delat in fjärrvärmecentralerna i två kategorier, Stor eller Liten baserat på servicenivå samt storlek på centralen. Har du frågor gällande din anläggning är du välkommen att kontakta oss.

  Bas Trygg Trygg PLUS
Liten 140 kronor/månad 195 kronor/månad 250 kronor/månad
Stor 235 kronor/månad 295 kronor/månad 350 kronor/månad


Mängdrabatt

3 - 4 serviceavtal 10%
5 eller fler serviceavtal 20%

Åtgärdsbesök

  Bas Trygg Trygg PLUS Ej avtalskund

Vardagar
07:00 - 16:00
(Åtgärdsbesök)

672 kronor Ingår Ingår 960 kronor
Övrig tid
(Jourbesök)
1 372 kronor 960 kronor Ett fritt besök/år
Därefter 960 kronor/besök
1 372 kronor