Katt njuter av streamad värme över element

Streamad värme

Precis som du streamar serier, kan du även streama värme, med hjälp av fjärrvärme. Varje dag, varje sekund, strömmar vi varmt vatten i rör under marken. Ända sedan början av 70-talet har vår värme strömmats…. eller streamats i Västerviks kommun.

Streamad värme

Precis som du streamar serier, kan du även streama värme, med hjälp av fjärrvärme. Varje dag, varje sekund, strömmar vi varmt vatten i rör under marken. Ända sedan början av 70-talet har vår värme strömmats…. eller streamats i Västerviks kommun.

Så här fungerar det

I våra värmeverk i Västervik, Gamleby och Ankarsrum värmer vi vatten genom att använda brännbart avfall, spill från skogsavverkning samt bioolja. Värmeverken i Gamleby och Västervik är så kallade kraftvärmeverk där vi också producerar fossilfri el. Idag får fler än 10 000 hushåll samt ett stort antal företag och offentliga lokaler såsom skolor och sjukhus sin värme från oss!

Omvärlden påverkar fjärrvärmebränslet

Fjärrvärme står totalt för ungefär hälften av Sveriges uppvärmning. Hela energibranschen står inför en omställning och marknaden har förändrats. Det märks också inom området för fjärrvärme. Här förklarar vi situationen.

Fjärrvärmen möter utmaningar

Fjärrvärmen står inför stora utmaningar med ökade bränslepriser. Detta är inte unikt för Västervik Miljö & Energi AB utan berör alla fjärrvärmeleverantörer i landet.

– Generellt har priserna på fjärrvärme varit stabila under många år, och fjärrvärmen står stark i sin konkurrenskraft på värmemarknaden. Nu har vi ett förändrat omvärldsläge vilket har gett kraftigt ökande kostnader för att producera fjärrvärme, säger Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla, på Energiföretagen Sverige.

Läs mer på Energiföretagens hemsida här

Ökad efterfrågan på bränslet till fjärrvärmen

Fjärrvärme används i hela Sverige, och är ett mycket hållbart alternativ för att värma upp fastigheter och vatten. Fjärrvärmen i Västervik, Gamleby och Ankarsrum produceras till betydande del av biobränsle. Bränslet har ökat med mer än 70% i Sverige. 

Faktorer som har lett till ökningen

  • Kriget i Ukraina har lett till en stor brist på bränsle i Europa. Länder som tidigare importerat bränsle från dessa länder vänder sig nu till andra nationer för import. Detta har skapat stor efterfrågan på biobränsle, medan tillgången har minskat.
  • Sverige har i och med inflationen en låg kronkurs, vilket gör att länder vänder sig till Sverige för prisvärd import, vilket pressat upp prisbilden ytterligare. Europeiska länder använder också sitt returträ och avfall i högre utsträckning, vilket gör att importen av dessa produkter från Europa till Sverige har minskat.
  • Inflationen har också påverkat byggnationsprojekt i landet, vilket leder till färre biprodukter som används som biobränsle.

Det allra konkurrenskraftigaste uppvärmningsalternativet

Trots ökade bränslepriser är fjärrvärme ett mycket hållbart och konkurrenskraftigt alternativ för uppvärmning. Fjärrvärmepriset är mer stabilt än elpriset och erbjuder en trygg och pålitlig värmeförsörjning. Dessutom är fjärrvärmen en viktig del av vår strävan att utveckla ett robust energisystem för framtiden, som kan möta den gröna omställningen och ökande elektrifiering.

Fördelar med vår fjärrvärme

Fjärrvärme, eller streamad värme, innebär att du som kund kan använda så mycket värme du behöver när du vill - och du kan göra det dygnet runt, året om. Vi gör helt enkelt jobbet åt dig och du kan fortsätta njuta av skön inomhusmiljö och varmt duschvatten!

1. Låg driftkostnad

Installationen kostar inte mer än något annat uppvärmningsalternativ. Fjärrvärmecentralen har en lång livslängd och kräver minimalt med underhåll, service och reparationer, vilket gör driftskostnaderna låga.

2. Tryggt och bekvämt

Fjärrvärme är enkelt, bekvämt och krånglar sällan. Tekniken är lättskött och driftsäkerheten hög så du inte behöver oroa dig för plötsliga kallduschar. Du har dessutom obegränsat med varmvatten som räcker till hela familjen. Vi arbetar för att du alltid ska ha värme och varmvatten. Skulle något hända, finns vi tillgängliga, dygnet runt.

3. Klimatsmart uppvärmning

Fjärrvärme är ett av de miljövänligaste alternativen du som kund kan välja för din uppvärmning. Vår fjärrvärme produceras med modern teknik och följer hårda miljökrav med regelbundna kontroller. Genom att bland annat använda brännbart avfall och spill från skogsavverkning tar vi tillvara på energiresurser som annars inte skulle kommit till användning. Genom att använda fjärrvärme istället för el till uppvärmning bidrar du dessutom till att Sveriges elbehov minskar. För att kunna värdera fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas lokala miljövärden.

Bränslemix och miljövärden

Investeringar i framtidens fjärrvärmesystem

Vi utvecklar fjärrvärmenätet genom ett flertal långsiktiga investeringar.
Läs mer om dessa:

Investeringar för framtiden