2024-04-12

Västerviks nya landmärke når sin fulla höjd

I mitten av april svetsas de sista plåtarna och ackumulatortanken vid Stegholmsverket når sin fulla höjd på hela 70 meter.

 

 

 

Ackumulatortanken kommer att fungera som ett energilager som ökar leveranssäkerheten av värme och varmvatten. Den skapar stabilitet i fjärrvärmesystemet och en effektivare fjärrvärmeproduktion.

Genom jämnare drift på pannorna minskar behovet av att starta extra pannor för toppar i energiåtgången till exempel på morgontimmarna under kalla dagar, när många Västerviksbor använder stora mängder varmvatten samtidigt.

- En viktig investering för att framtidssäkra en trygg, stabil och driftsäker värmeproduktion, säger Bengt Ankarvall, Tf. Distributionschef.

Ackumulatorn har byggts av med en unik skruvmetod av företaget Granitor. Först byggdes taksektionen. Därefter har tanken svetsats ihop och skruvats uppåt, varv för varv, som en spiral. Allt montage görs från marknivå eller på låg höjd.

Men bara för att ackumulatortanken når sin fulla höjd är den inte färdigställd. Nu börjar arbetet med gestaltningen. Fasaden kommer att kläs i fyra lager innan den är färdig att belysas kring årsskiftet 2024/2025.

Miljömässigt är projektet är en stor satsning och en viktig del i Västervik Miljö & Energis arbete med klimatbesparande åtgärder för att nå de Globala hållbarhetsmålen 2030.