2024-05-03

Västerviks största miljöprojekt - för framtida generationer

Här tas första spadtaget på Lucerna. Ceremonin blev ett symboliskt avstamp för ett renare Östersjön för framtida generationer.

Tillsammans med den nya ackumulatortanken blir det nya avloppsreningsverket på Lucerna kommunens största investering för miljö och hållbarhet någonsin. Den nya toppmoderna och effektiva anläggningen beräknas vara igång 2028 och skapar en miljövänligare kommun för våra barn och barnbarn en lång tid framöver.

Vid en ceremoni 29 april tog barn från förskolan Jurabacken tillsammans med kommunalråd Harald Hjalmarsson ta det första spadtaget.

- Det här är en milstolpe i arbetet för att säkerställa en god vattenmiljö i Västervik för framtida generationer, säger Harald Hjalmarsson, kommunalråd. Utan vatten är vi ingenting, både som livsmedel, men också genom Östersjön som resurs för oss som bor här.

- Vi behöver göra de här investeringarna nu för att kunna se våra barn i ögonen, menar Harald Hjalmarsson. Det känns oerhört angeläget och viktigt att vi nu levererar stora förändringar som verkligen gör skillnad.

Det gamla avloppsreningsverket är från 1972 och är både omodernt och utnött. Dagens miljökrav och teknikutveckling har legat till grund för den nya anläggningen som nu upphandlats via Västervik Miljö & Energi AB.

När projektet står färdigt har vi en toppmodern anläggning med stor reningskapacitet och senaste tekniken. Nyttan sträcker sig så långt som 40–50 år framåt i tiden och påverkar både vår hälsa och vårt samhälle positivt genom minskade föroreningar och främjandet av en renare vattenmiljö, säger Ruben Öberg som är Utvecklingschef på Västervik Miljö & Energi AB.

- Det nya reningsverket har även anpassats med hänsyn till de höga naturvärden som omger reningsverket, säger Ruben Öberg. Den arkitektoniska utformningen har tagit fasta på historia och den känsliga miljön.

Projektet beräknas klart i början av 2028.