2024-01-24

Om sorteringen i Västerviks kommun - informationsfolder

Från den 1 januari 2024 är det vi på Västervik Miljö & Energi som tar över ansvaret för  insamlingen av allt förpackningsavfall från hushållen. 

Samtidigt påbörjas en omställning,  baserat på nya lagkrav gällande hela landet, som ska säkerställa möjligheterna för separat utsortering av matavfall, både för hushåll och verksamheter. 

Det mesta är tänkt att flyta på som vanligt, men det kommer också innebära några förändringar. Här vill vi enkelt informera om vilka, så att vi tillsammans kan fortsätta hålla vår kommun ren och fin.

Läs mer i vår informationsfolder här