Tjej med dator

Vi fixar elen

Har du byggt nytt, vill återansluta en fastighet till vårt elnät eller börja producera egen el? - Vi hjälper dig gärna!

Vi fixar elen

Har du byggt nytt, vill återansluta en fastighet till vårt elnät eller börja producera egen el? - Vi hjälper dig gärna!

Nyanslutning

Vill du ansluta dig till elnätet hjälper vi dig gärna!  Gör din förfrågan till oss i god tid innan du önskar bli inkopplad.

Vi behöver följande uppgifter av dig för att kontrollera förutsättningarna och skriva en offert:

  • Var fastigheten/byggnaden är belägen - bifoga gärna kartor och eventuella ritningar.
  • Hur stort abonnemang du vill ha.

När du bestämt dig behöver du anlita en behörig installatör. Installatören ser till att samtliga handlingar kommer in till oss i god tid före byggstart. Västervik Miljö & Energi AB arbetar på uppdrag av Västerviks Kraft Elnät AB.

För installatörer: Föranmälan

Information vid nyanslutning

Övervakningsplan

Avtal

Du får ett elnätsavtal baserat på din säkringsstorlek. Som elnätsföretag är vi skyldiga att anvisa dig ett elhandelsföretag. Det elhandelsföretag vi anvisar till är Västervik Miljö & Energi. Du kan byta till valfritt elhandelsföretag som finns på marknaden. 

Elnät eller elhandel?

Mikroproduktion, solceller

Västervik Miljö & Energi välkomnar småskalig elproduktion, mikroproduktion, av el. Vår ambition är att göra det så enkelt som möjligt för dig som vill börja producera din egen el. Installatören ser till att samtliga handlingar kommer in till oss i god tid före byggstart.

Börja producera egen el

Frånkoppling

Vid väsentligt avtalsbrott, till exempel utebliven betalning, kan elen stängas av. Det kan även göras på uppdrag av kundens elleverantör. Västerviks Kraft Elnät AB utför frånkopplingen.

Förbrukningsfrånkoppling

En förbrukningsfrånkoppling är ett kontrollerat kortare strömavbrott som tillämpas endast i nödsituationer, till exempel om elförsörjningen är allvarligt störd och andra åtgärder inte räcker till för att undvika att vi får ett längre avbrott och skador på kraftsystemet. Man kan då rädda större delen av kraftsystemet genom att koppla ifrån en mindre del av förbrukningen.

Så fungerar förbrukningsfrånkoppling