Elektriker

Våra eltjänster

Utöver att vi bygger, underhåller och reparerar elnätet inom vårt nätområde erbjuder vi flera tjänster för dig i din vardag. Vi hjälper dig självklart när det behövs.

Våra eltjänster

Utöver att vi bygger, underhåller och reparerar elnätet inom vårt nätområde erbjuder vi flera tjänster för dig i din vardag. Vi hjälper dig självklart när det behövs.

Byggel, tillfällig anläggning

Behöver du tillfällig el för en kortare tid? Då kan du beställa byggel eller tillfällig el. Du behöver anlita en behörig elinstallatör. Installatören kontaktar i sin tur oss för att kontrollera om det är möjligt att ansluta dig vid önskat ställe. Vi tittar på om det finns några speciella krav eller regler som måste beaktas. Avgifter för tillfälliga anslutningar hittar du under “Priser & villkor”.

Priser & villkor

Ladda elbilen

I samarbete med Vattenfall InCharge installerar vi laddplatser i Västerviks kommun. Installationen sker successivt och redan idag kan du ladda din elbil på en mängd stationer. Tips och råd om hur och var du laddar din elbil kan du få på Vattenfall incharge.

Vattenfall InCharge

Gatubelysning

Västervik Miljö & Energi äger kommunens offentliga belysning. Belysningen omfattar omkring 11 000 ljuspunkter i hela kommunen. Vägbelysningar utefter större allmänna vägar i kommunen tillhör Trafikverket. Viss utomhusbelysning tillhör fastighetsägare och samfälligheter. Dessa ansvarar då själva för skötseln med hjälp av anlitade entreprenörer.


"Färdigt ljus"

Vi har ett uppdrag från kommunen kallat ”Färdigt ljus” som bland annat innebär att:

  • Anmälda akuta fel som innebär fara för tredje man åtgärdas direkt
  • Samtliga ljuspunkter inspekteras minst två gånger per år. Vid dessa tillfällen åtgärdas upptäckta fel
  • Utbyte av ljuskällor sker enligt leverantörernas rekommendationer
  • Belysningen tänds och släcks med ljuskänsliga reläer eller astronomiskt ur

Har du frågor om skötseln av den offentliga belysningen inom Västerviks kommun, eller har du upptäckt belysning som inte fungerar, kan du kontakta vår kundservice.

Trädbevakning

Om du ska ta ner träd i närheten av en ledning hjälper vi till med bevakning. På så sätt slipper du bli ersättningsskyldig om något skulle gå snett. Trädbevakningen kostar inget, så länge du gör din beställning 4 arbetsdagar i förväg. I övriga fall tar vi en avgift. Vår personal utför inget sågningsarbete och hjälper inte till så att trädet hamnar rätt. Vi är enbart till hjälp med att säkra träden. Vi bevakar även andra arbeten, till exempel om du ska spränga eller göra kranlyft i närheten av elledningar som hänger i luften.