Tillgänglighetsredogörelse för Västervik Miljö & Energi

Västervik Miljö & Energis målsättning är att så många människor som möjligt ska kunna använda denna webbplats. Här beskriver vi hur vmeab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilka kända tillgänglighetsproblem som finns och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Västervik Miljö & Energi som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 1 arbetsdag.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi är måna om att vår webbplats ska vara tillgänglig för alla. Om du upptäcker ett problem som inte redan finns beskrivet på denna sida, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, är vi tacksamma om du meddelar oss detta, så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning. 

 Länk till anmälan hos Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Formulären på webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna.
  • Det förekommer dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Ett arbete pågår med att rensa och uppdatera dessa dokument.
  • Mina sidor har flera tillgänglighetsbrister.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2023.

Hur vi har testat webbplatsen

Denna webbplats byggdes under våren 2023 och är designad för att möta lagkraven på tillgänglighet. Tillgänglighetstester utfördes kontinuerligt av leverantören under framtagandet av webbplatsen.

Den senaste bedömningen gjordes den 2023-04-15.

Webbplatsen publicerades den 6 april 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2023-06-20.