Tjej använder hårtork

Våra elavtal

Du väljer själv om du vill ha fast eller rörligt elavtal. Är du kund hos oss får du dessutom allt på en och samma faktura. Enkelt, lokalt och bra för miljön!

Våra elavtal

Du väljer själv om du vill ha fast eller rörligt elavtal. Är du kund hos oss får du dessutom allt på en och samma faktura. Enkelt, lokalt och bra för miljön!
Fast avtal

Vårt elavtal Fast pris kan jämföras med ett bundet lån på banken. Fast pris är ett tryggt val, speciellt om du har lite högre förbrukning. Du betalar samma elpris under hela avtalstiden, oavsett hur priserna på elbörsen svänger.

Precis som med räntan på banken beror elpriset du får på hur lång tid du väljer att binda ditt elavtal och vad priset på elbörsen är vid bindningstillfället. Du kan välja att binda elpriset i 6 månader, 1, 2 eller 3 år.

Elpriset du betalar består av:

 • Avtalets elpris
 • Elcertifikatsavgift
 • Moms

Årsavgiften är 315 kronor inklusive moms.

Avtalet Fast pris har 1 månads uppsägningstid.

Se aktuella priser och tecka avtal

Rörligt avtal

Vårt elavtal Rörligt pris följer utvecklingen på elmarknaden och varierar från månad till månad – det tjänar du ofta på i längden.

Rörligt pris passar till exempel bra för dig som inte har så hög elförbrukning och kanske bor i lägenhet eller i ett hus som inte värms upp av el. Eftersom priset du betalar följer marknadens svängningar kan det bli riktigt billigt vissa månader och lite dyrare andra. Historiskt sett brukar det bli billigast i längden att välja Rörligt pris. 

Elpriset består av:

 • Vårt inköpspris under månaden
 • Vårt påslag
 • Elcertifikatsavgift
 • Moms

Årsavgiften är 315 kronor inklusive moms

Avtalet Rörligt pris löper tillsvidare med 1 månads uppsägningstid. Du kan alltid byta till ett av våra elavtal med fastpris från närmaste månadsskifte.

Se aktuella priser och tecka avtal

SPOT-pris

Vårt elavtal SPOT pris följer utvecklingen på elmarknaden. 
Elpriset du betalar består av:

 • Vårt inköpspris under månaden
 • Vårt påslag 
 • Elcertifikatsavgift 
 • Moms

Årsavgiften är 315 kr inkl. moms 

Avtalet SPOT pris löper tillsvidare med 1 månads uppsägningstid. Du kan alltid byta till ett av våra elavtal med fast pris från närmaste månadsskifte.

Tillsvidarepris - Anvisningspris

Du som bor inom Västerviks Kraft elnät blir automatiskt kund hos Västervik Miljö & Energi, eftersom detta är det anvisade elbolaget i området. Om du inte har tecknat något avtal får du automatiskt vårt anvisningspris. Prismässigt tjänar du alltid på att teckna ett avtal och du kan göra det från varje månadsskifte.

Tillsvidarepris, eller anvisat pris, är det pris du får om du inte själv tecknar något elavtal. För att du alltid ska ha ström i din bostad anvisar bolaget som äger elnätet där du bor dig till en elhandlare som avgör vad kostnaden för detta blir.

Elpriset du betalar består av:

 • Vårt inköpspris under månaden
 • + 8,75 öre/kWh
 • Vårt påslag
 • Elcertifikatsavgift
 • Moms

Årsavgiften är 420 kr inkl. moms 

Avtalet Tillsvidarepris har ingen bindningstid.

Mikroproduktion, solceller

Som elhandelskund hos Västervik Miljö & Energi köper vi in eventuell överskottsel som du producerar med exempelvis solcellspaneler eller vindkraftverk. Genom att producera egen el minskar du din elräkning och bidrar samtidigt till ett mer hållbart samhälle.

Avtalsvillkor för mikroproduktion, pdf

Så gör du för att sälja din överskottsel

1. Anslut dig till elnätet

Anmäl till ditt elnätsbolag att du framställer förnybar el. Nätägaren ordnar ett inmatningsabonnemang som gör det möjligt för dig att mata in din överskottsproduktion.

2. Se till att du uppfyller kraven

För att kunna sälja din el behöver du uppfylla följande krav:

 • Du har ett inmatningsabonnemang hos nätbolaget
 • Du måste vara fast ansluten till elnätet
 • Du producerar förnybar el
 • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare

Mer information om de skatteregler som gäller för mikroproduktion hittar du hos Skatteverket.

3. Bli elhandelskund hos Västervik Miljö & Energi

För att sälja ditt överskott till Västervik Miljö & Energi, behöver du vara elhandelskund hos oss. Ring 010-355 70 50 och berätta att du vill sälja din överskottsel.

4. Nu kan du sälja din överskottsel

Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade el på ordinarie fakturor. Ersättningen per KWh är samma pris som du erlägger för köpt el från Västervik Miljö & Energi med avdrag på 2,5 öre/kWh i administrationsavgift på anläggningar upp till 25 kW.

Är anläggningen större än 25 kW är avdraget 4,9 öre/kWh.

Tips: Du kan söka statligt bidrag hos Energimyndigheten för installation av solceller. Som mikroproducent har du också rätt till skattereduktion för den överskottsel du matar ut på nätet.