Kille borstar tänderna vid handfat

Ditt vatten

Med kommunalt vatten och avlopp kan du vara trygg med att ditt dricksvatten är kontrollerat och av hög kvalitet och att vi tar hand om ditt avloppsvatten på ett hållbart sätt.

Ditt vatten

Med kommunalt vatten och avlopp kan du vara trygg med att ditt dricksvatten är kontrollerat och av hög kvalitet och att vi tar hand om ditt avloppsvatten på ett hållbart sätt.

Kokningsrekommendation

Om det är bekräftat att dricksvattnet innehåller mikroorganismer som bakterier, virus eller parasiter som kan göra dig sjuk, rekommenderar vi att du kokar vattnet innan du använder det till dryck och matlagning. Det kallas för kokningsrekommendation. Kokningen av vattnet dödar bakterier, virus och parasiter. Kokningsrekommendationen hävs inte förrän det är bekräftat genom vattenprover att vattnet är tjänligt igen. 

Faktablad, kokning av dricksvatten

Anslut dig

Här kan du läsa om hur du gör när du planerar att bygga om, bygga nytt eller har en befintlig fastighet som du vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan innan byggstart. Tycker du det verkar krångligt hjälper vi dig gärna!

Servisanmälan

Vill du ansluta din fastighet till allmänt vatten och avlopp behöver du göra en anmälan om anslutning, en så kallad servisanmälan. Anmälan görs i god tid innan fastigheten kan anslutas till vatten och avlopp.

Servisanmälan/beställning av LTA-enhet, pdf

Servisanmälan/beställning, pdf

ABVA - Allmänna bestämmelser, pdf 

Delbetalning av anläggningsavgift

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Anmälan om anslutning, servisanmälan

Välkommen som kund hos oss. En anmälan om anslutning, en så kallad servisanmälan, ska göras i god tid innan fastigheten kan anslutas till vatten och avlopp. Detta gör du genom att fylla i blanketten ”Servisanmälan (Begäran om anslutning)”.

Tänk på att skicka med en ritning som visar var ledningarna går på din tomt. Det kan till exempel vara en nybyggnadskarta eller en situationsplan.

När din anmälan har tagits emot återkommer vi till dig. Du får mer information om hur du går vidare samt en faktura för anläggningsavgiften. Anläggningsavgiften kallas ibland för anslutningsavgift. Detta betalar du om inte har haft allmänt vatten och avlopp tidigare. 

Anläggningsavgiften ska vara betald innan:

  • Vattenmätaren sätts upp
  • Vattnet släpps på till din fastighet. Kom ihåg att det inte är tillåtet att själv sätta på vattnet. 
  • Leverans av pumpenhet till LTA om du bor i ett område med lätt tryckavlopp (LTA).

Lätt tryckavlopp

Ett LTA-system (Lätt Tryck Avlopp) betyder att varje fastighet behöver en egen pumpenhet installerad, som pumpar avloppet vidare i ledningsnätet.

Mer om LTA

Vattenmätaren

Du betalar för den mängd vatten som du använder. Vattenmätaren håller reda på hur mycket vatten du har gjort av med. Har du inte en digital vattenmätare behöver vi en gång om året behöver din hjälp med att läsa av vattenmätaren. På Mina sidor kan du lämna din mätarställning och följa din förbrukning.

 Mina sidor

Byte av vattenmätare

För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. Tekniken utvecklas och i dag byter vi successivt ut alla mekaniska vattenmätare till digitala, så kallade smarta, vattenmätare. Med en smart, digital vattenmätare med fjärravläsning får du kontroll över din vattenförbrukning.

Läs mer om vattenmätarbytet här

Så här läser du av vattenmätaren

Räkneverket i vattenmätaren visar ställningen i antalet kubikmeter. 1 kubikmeter är 1 000 liter. Kubikmeter förkortas med m3. Hur du läser mätarställningen beror på vilken typ av vattenmätare du har.

Så här läser du av vattenmätaren

Blå vattenmätare

Har du en vattenmätare av denna typ skriver du in de svarta siffrorna.

Den här mätaren står på 3 517 m3. Det är 3 517 som är mätarställningen.

Det svarta hjulet snurrar när du använder vatten i huset. De små visarna anger från höger till vänster antal 100 liter, 10 liter, liter och deciliter.

Vit vattenmätare

Har du en vattenmätare av denna typ skriver du in de vita siffrorna på svart bakgrund.  

Den här mätaren står på 49 m3. Det är 49 som är mätarställningen. 

Det röda hjulet snurrar när du använder vatten i huset. De vita siffrorna på röd bakgrund är decimaler. Decimalerna ska du inte rapportera.

 

Vattnets hårdhetsgrad

Vattnet är olika hårt. Hårdheten varierar lite beroende på var du bor och var just ditt vatten kommer från. Om vatten är hårt eller mjukt beror på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten, och vatten med låg halt kallas mjukt vatten. Hårdheten mäts i °dH (tyska hårdhetsgrader).

Så här hårt/mjukt är vattnet på våra olika orter i Västerviks kommun angett i dH (tyska hårdhetsgrader)

Ort Hårdhetsgrad Omdöme
Ankarsrum 1,0 Mycket mjukt 
Blackstad 5,4 Medelhårt
Blankaholm 2,0 Mycket mjukt 
Dalhem 3,4 Mjukt
Gamleby 1,9 Mycket mjukt 
Grönhult 5,0 Mjukt
Helgenäs 7,0 Medelhårt
Hjorted 3,5 Mjukt
Loftahammar 5,6 Medelhårt
Odensvi 9,1 Medelhårt
Storsjö 5,5 Medelhårt
Totebo 9,8 Medelhårt
Tyllinge 4,3 Mjukt
Västervik 2,9 Mjukt
Västrum 3,5 Mjukt
Överum 6,5 Medelhårt

Problem med vattnet

Ditt dagliga vatten är vår vardag. Vi arbetar dagligen, dygnet runt och året om, för att du ska få en hållbar vatten- och avloppslösning. Det är ett hedersfyllt och också komplicerat arbete. Här hittar du svar på vad du kan göra när du får problem med ditt vatten eller avlopp. 

Stopp i avloppet

Om du fått stopp i avloppet kan stoppet sitta i våra ledningar eller i fastighetens egna ledningar.

  • Det kan finnas en rensbrunn utanför tomten. Står det vatten i den sitter stoppet i vår ledning. Då är det vi som ska åtgärda felet.
  • Står det inte vatten i rensbrunnen sitter stoppet på fastigheten. Då är det fastighetsägaren som bekostar en eventuell rensning av avloppsledningen ända ut till ledningen i gatan. Oftast räcker det med att anlita en rörfirma. Om stoppet sitter djupt ner kan ledningarna behöva spolas med hjälp av en spolbil. Kontakta oss om du behöver råd och hjälp.

Vattenläcka

Om vattenläckan är inomhus ska du stänga ventilen vid vattenmätaren. Kontakta sedan en rörfirma. Är vattenläckan på tomtmark kontakta kundservice så vi kan stänga av ledningen i gatan.

  • Har vattnet orsakat skada, kontakta ditt försäkringsbolag.
  • Behöver du länspumpning, kontakta Räddningstjänsten.

Översvämning via avloppet

När det regnar mycket eller om snön smälter fort kan det bli fullt i våra ledningar. Då kan du drabbas av översvämning i din källare.

  • Behöver du länspumpning, kontakta Räddningstjänsten.
  • Har vattnet orsakat skada, kontakta ditt försäkringsbolag.
  • Anmäl alltid översvämningen till oss. Då vi kan utreda orsaken och försöka se till att det inte händer igen.

Stopp i en rännstensbrunn

Rännstensbrunnarna behöver rensas ibland, annars kan det bli stopp när det regnar.  Västerviks kommun har ansvaret för drift och underhåll av rännstensbrunnar. Om du ser rännstensbrunnar där vattnet inte försvinner kontaktar du Västerviks kommun, telefon 0490-25 40 00. 

Vattnet är annorlunda

Eftersom dricksvatten klassas som ett livsmedel ställs höga krav på kvaliteten. Vi tar regelbundet prover på dricksvattnet i vattentäkt, vattenverk, ledningsnät och hos användare. Ibland kan det dock hända att dricksvattnet inte ser ut eller smakar som du är van vid.

Gulbrunt vatten

Ledningarna är ofta gjorda av järn. Efter hand bildas det rost i ledningarna som kan lossna och följa med vattnet. Det inträffar oftast i när vi gör ledningsarbeten i gatan. Färgen ska försvinna när du spolat i cirka 15 minuter. Om det inte gör det bör du göra en felanmälan till kundservice. Rost är inte skadligt för hälsan, men undvik att tvätta vittvätt.

Konstig smak eller lukt

Är det dålig omsättning på vattnet blir det stående i ledningen. Då kan vattnets smak påverkas. Smaken ska försvinna efter en stunds spolning. Det kan vara bra att låta kallvattnet rinna en stund på morgonen innan du dricker det. Under natten har vattnet stått stilla i husets ledningar och det kan ge en något besk smak.

Inget vatten

Kommer det inget vatten ur kranen beror det oftast på en tillfällig avstängning av vattnet i samband med ledningsarbeten.

Vattenavstängningar som inte är akuta meddelas i förväg till de som berörs. När vi behöver stänga av vattnet en längre tid placerar vi ut tankar där du kan hämta dricksvatten.

Hjälp oss att upptäcka läckor och andra fel

Om du upptäcker fel på VA-ledningar i gatan, till exempel en vattenläcka eller att ett brunnslock kommit ur sitt läge, är vi tacksamma om du kontaktar vår kundservice.

Varje år försvinner många tusen kubikmeter dricksvatten från ledningarna. Vatten som vi renar helt i onödan. Vi söker regelbundet igenom vårt ledningsnät för att upptäcka och reparera vattenläckor.

Vi kanske inte hittar alla och vill vi gärna ha din hjälp med att hitta läckorna.

Otjänligt vatten

Otjänligt vatten är när det finns mikroorganismer som bakterier, virus eller parasiter i dricksvattnet. Det kan även förekomma kemikalier i vattnet som gör det otjänligt. Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs mycket höga krav på kvaliteten, så höga krav att det faktiskt är vårt mest kontrollerade livsmedel. Därför är det mycket ovanligt att vattnet blir otjänligt. Trots det inträffar det någon gång ibland. Här har vi samlat information som kan vara bra för dig att veta om du någon gång mot förmodan skulle bli drabbad av otjänligt vatten.

Kontroller av vattnet

Vi tar regelbundet vattenprover på dricksvattnet i vattentäkt, vattenverk, ledningsnät och hos användare. Proverna analyseras sedan i vårat eget auktoriserade laboratorium. Om vattenproverna mot förmodan visar otjänligt vatten, det vill säga att det finns bakterier, virus eller parasiter i dricksvattnet vidtar vi genast åtgärder.

Åtgärder vid otjänligt vatten

Vi arbetar så snabbt vi kan med att åtgärda problemet så att du kan få rent vatten i din kran igen. Vid behov ställer vi ut vattentankar där du kan hämta rent vatten. Vi uppmanar dig också att koka ditt vatten, så kallad kokningsrekommendation, innan du dricker det eller använder det till matlagning. Läs mer under Kokningsrekommendation.

Orsaker till otjänligt vatten

Det finns en mängd olika orsaker till att vatten blir otjänligt. Vid produktion av dricksvatten används ytvatten från sjöar och vattendrag eller grundvatten. Detta vatten kan förorenas på olika sätt. Det kan hända att vattenverket inte kan behandla eventuella smittämnen som finns i vattnet eller att det blir något fel i reningsverket. Det kan också hända att dricksvattnet förorenas i ledningarna under transporten från vattenverket till din kran, till exempel om det blir förorenat från människor eller djur via avlopp eller gödsel.

Kokningsrekommendation

Om det är bekräftat att dricksvattnet innehåller mikroorganismer som bakterier, virus eller parasiter som kan göra dig sjuk, rekommenderar vi att du kokar vattnet innan du använder det till dryck och matlagning. Det kallas för kokningsrekommendation. Kokningen av vattnet dödar bakterier, virus och parasiter. Kokningsrekommendationen hävs inte förrän det är bekräftat genom vattenprover att vattnet är tjänligt igen. 

Faktablad, kokning av dricksvatten

Utmaningar och investeringar

Nio av tio personer i Sverige har kommunal vattenförsörjning och köper därmed sina vattentjänster av den lokala VA-huvudmannen. Just nu pågår en unik strukturomvandling. Sverige behöver investera stort den kommande tjugoårsperioden för att klara att vidmakthålla vattenförsörjningen.

Runt om i landet pågår och planeras stora infrastrukturprojekt för att säkerställa framtidens vattenverk och reningsverk. Västervik är inget undantag. Läs mer om vad vi aktivt jobbar med för att säkerställa både invånarens och näringslivets utveckling.

Utmaningar och investeringar