Slambil på väg

Slam & latrin

Västervik Miljö & Energi ansvarar för slamtömningen av enskilda avloppsanläggningar i Västerviks kommun. För att kunna tömma på ett bra sätt behöver vi din hjälp.

Slam & latrin

Västervik Miljö & Energi ansvarar för slamtömningen av enskilda avloppsanläggningar i Västerviks kommun. För att kunna tömma på ett bra sätt behöver vi din hjälp.

Slam, hushåll med enskilt avlopp

Västervik Miljö & Energi som ansvarar för att tömningen utförs i Västerviks kommun. Slamtömning av enskilda avloppsanläggningar inom Västerviks kommun sker vanligen en gång per år. Priser hittar du i avfallstaxan samt via länken nedan.

Prislistor för slamtömning hittar du här

Boka slam-/tanktömning här

Så här behandlar vi dina personuppgifter

 

 

Tips inför slamtömningen!

För att kunna tömma på ett bra sätt behöver vi din hjälp! Tömningen underlättas om du bidrar med att brunnen/tanken är utmärkt, åtkomlig samt att körvägen är framkomlig. Håll vägen fri från buskar, grenar och annat som hänger in på vägen. 

Regler & tips! Läs gärna mer om slamtömning här 

Latrin

Du kan lämna fyllda latrinkärl och samtidigt hämta tomma kärl på Målserums återvinningscentral i Västervik.

Vill du få kärlen hämtade? Skaffa ett abonnemang för latrinhämtning via vår kundservice. Latrinkärl vid fritidshus hämtas 12 eller 16 gånger per år, beroende på var fritidshuset ligger. Hämtningen sker under perioden april till oktober.

Regler och tips! Läs gärna mer om latrin här

Prislista för latrinhämtning

 

Egen kompostering av latrin

Vill kompostera din latrin måste du söka tillstånd hos Miljö- och byggnadsnämnden.