Elnät

Vi fixar så elen når hem till dig! All el som produceras i Sverige matas först in i det gemensamma nätet för att sedan omvandlas och färdas hem till ditt eluttag via din lokala nätägare – det vill säga vi! Vi ser till så du har ett väl fungerande elnät året om.