Pojke skrapar mat från tallrik

Sortera rätt!

Vill du veta hur avfallet från ditt hushåll ska sorteras och var du ska lämna det? Tack för att du sorterar, din insats gör skillnad!

Sortera rätt!

Vill du veta hur avfallet från ditt hushåll ska sorteras och var du ska lämna det? Tack för att du sorterar, din insats gör skillnad!

Sorteringsguide

Sök digitalt på sopor.nu 

Glasburk eller glödlampa? Skriv in vad du vill sopsortera och få svar direkt i sorteringsguiden! 

Sorteringsguide på sopor.nu hittar du här

Sorteringsguider på 33 olika språk hittar du här

Ladda hem en sorteringsguide i pdf-format - klicka på "läs mer"

Minimera

När du sorterar ditt avfall gör du en bra insats för miljön eftersom mer avfall kan återvinnas och bli till nya produkter, men det minskar inte den totala mängden avfall. Det bästa för miljön är om det inte uppstår något avfall alls, det vill säga inget restavfall, matavfall, förpackningar eller tidningar. På miljönär.se finns tips på hur du kan minimera ditt avfall.

Miljönär.se

Återvinn

Genom att återvinna bidrar du till en cirkulär och mer miljövänlig vardag. Avfall är en resurs som kan göra nytta många gånger.

Matavfall – hur funkar det?

Matavfall är allt som blir över och inte kan sparas när du lagat eller ätit mat. Matavfall ska du sortera ut och lägga i godkända matavfallspåsar från Västervik Miljö & Energi. Av matavfallet blir det biogas och biogödsel.

Sortera matavfall

Återbruka

Det som är avfall för dig kan lika gärna vara en resurs för någon annan. Det är långt ifrån nödvändigt att alltid kasta saker när de är förbrukade eller trasiga, istället kan man faktiskt återbruka dem genom att tillverka någonting annat av dem. Under ditt besök på återvinningscentralen kan du passa på att besöka Återbruksboden. Där kan du ställa in sådant som är "för fint för att slänga".

Tips om återbruk!

Inspireras mera!

Vill du läsa mer om olika avfallsslag eller få tips och inspiration om hur du kan använda sakerna på annat sätt - kolla in vår Inspirationskälla!

Inspirationskällan!

Kommande utmaningar och förändringar

Liksom alla kommuner står Västervik inför ett stort förändringsarbete gällande sortering och hantering av vårt gemensamma avfall. Från och med 2024 tar alla Sveriges kommuner över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall. Med start i januari 2024 börjar vi en hållbarhetsresa som kommer att förbättra och förenkla vår gemensamma vardag.  Det kommer först göras genom att vi tar över ansvaret för återvinningsstationerna. Senast 2027 kommer du kunna sortera alla dina förpackningar direkt vid din bostad/fastighet.

Sortering blir obligatoriskt för alla – både för verksamheter och hushåll.

Läs mer om vilka förändringar som kommer med start 2024

Hållbarhetsresan