Pojke fyller ett glas med vatten under en rinnande kran

Hur går det till?

Tänker du någon gång på vad som har hänt med vattnet innan du tar det från din vattenkran eller vart ditt avloppsvatten tar vägen? Här kan du läsa mer om våra olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp.

Hur går det till?

Tänker du någon gång på vad som har hänt med vattnet innan du tar det från din vattenkran eller vart ditt avloppsvatten tar vägen? Här kan du läsa mer om våra olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp.

Dricksvatten

För att du ska få rent och friskt vatten direkt i kranen har vi 16 anläggningar runt om i kommunen där vi gör dricksvatten. Våra större vattenverk får vatten från sjöar, vi kallar det för ytvatten.

De mindre anläggningarna är grundvattentäkter som tar upp vatten som finns i marken. För att du sedan ska kunna få vatten hem till dig har vi cirka 34 mil vattenledningar nedgrävda i marken.

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet.

På så sätt säkrar vi dricksvattnet nu och i framtiden. I vår kommun finns vattenskyddsområden för alla allmänna vattentäkter.

Våra vattenskyddsområden

Vattenlabb, provtagning

Vårt vattenlaboratorium kontrollerar kvaliteten på vårt vatten. Både att dricksvattnet är hälsosamt och rent och att det renade vattnet kan släppas ut i naturen utan att påverka miljön. Hela kedjan övervakas genom provtagning. Varje år tar vi ungefär 900 prover och gör 7 650 olika analyser.

Vi tar emot prover för analys från industrier, kommunen och enskilda vatten och avloppsanläggningar. 

Kvalitetspolicy vattenlaboratorium, pdf

Provtagning

Våra kunder ska kunna dricka vattnet i kranen med trygghet. Därför följs vattnets kvalitet hela vägen från vattentäkt till vattenkran.

Vattenlabbet är ackrediterat enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Det betyder att vi är godkända enligt en särskild standard att göra utsläppskontrollen på våra avloppsanläggningar. Ackrediteringen gäller för nio olika ämnen.

Prislista vattenlabb, pdf

Följesedel, pdf

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som kommer från till exempel hustak, vägar och andra hårda ytor. Du kan hjälpa till att avlasta ledningsnätet genom att koppla bort dina stuprör från ledningsnätet minskar du risken för översvämningar hos dig eller andra när det regnar mycket. Då hamnar det även mindre vatten i avloppsreningsanläggningen. Som tack betalar du en lägre dagvattenavgift. 

Information om lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD

Översvämning

Här kan du läsa mer om skyfall, översvämning och ansvarsfrågor

Dagvatten i staden

På några platser i Västervik har vi gjort så att dagvattnet får rinna och samlas på marken istället för i ledningar. I Stadsparken finns det en serie av dammar och en bäck med små vattenfall. Där får det plats mer än dubbelt så mycket vatten som i simhallen. På sin väg runt i systemet renas vattnet och blir syresatt. Eventuella föroreningar faller ner till botten och tas upp av växterna.

Dagvattenstrategi

Du spolar - vi renar

Spillvatten är allt som vi spolar ner i våra avlopp genom till exempel toaletten eller diskhon. I våra 17 avloppsreningsanläggningar tar vi hand om och renar ditt avloppsvatten, innan det går ut i vattendrag, sjöar eller hav.

För att kunna transportera avloppsvattnet till våra anläggningar sköter och underhåller vi cirka 51 mil avloppsledningar.

Det du spolar ner försvinner inte - fett i avloppet, källaröversvämning

  • Fett som spolas ner i avloppet rinner lätt ner i avloppet, men när fettet kommer ut i avloppsnätet och temperaturen sjunker så stelnar det och sätter sig på avloppsledningens väggar.
  • Till slut kan det bli stopp och avloppsvattnet kan inte rinna förbi.
  • Stoppet kan orsaka källaröversvämningar i ditt hus eller hos en granne.

Byggvatten

Under tiden du bygger ditt hus finns det möjlighet att få byggvatten för att till exempel hålla en gjuten platta fuktig. Byggvatten kan endast fås under begränsad tid. Om du vill ha byggvatten är du välkommen att kontakta vår kundservice. För att kunna få byggvatten måste servisanmälan vara inskickad och mätarkonsolen vara uppsatt. Kom ihåg att det inte är tillåtet att själv sätta på vattnet.

Problem med vattnet

Ditt dagliga vatten är vår vardag. Vi arbetar dagligen, dygnet runt och året om, för att du ska få en hållbar vatten- och avloppslösning. Det är ett hedersfyllt och också komplicerat arbete. Här hittar du svar på vad du kan göra när du får problem med ditt vatten eller avlopp. 

Problem med vattnet?