Pojke äter choklad

Priser

I ditt nätavtal ingår de kostnader du betalar för att få el. Pengarna används till exempel till distribution, drift och underhåll av elnätet.

Priser

I ditt nätavtal ingår de kostnader du betalar för att få el. Pengarna används till exempel till distribution, drift och underhåll av elnätet.

Kostnaderna för elnät

Kostnaderna för elnät på fakturan är uppdelade i en fast avgift, som styrs av storleken på din huvudsäkring och en elöverföringsavgift som betalas efter antalet kWh som förbrukas. Du betalar också energiskatt via elnätsdelen på fakturan.

Vi läser av din elmätare

Fakturan baseras på avläsningar från din elmätare. Vi meddelar även ditt elhandelsbolag hur mycket el du använt. Om du bor inom vårt elnätsområde och köper din el av Västervik Miljö & Energi får du alla kostnader på samma faktura.

Aktuella avgifter för nätavtal 2024

Huvudtariff Nät

Mätarsäkring Fast avgift/år
Lgh 3 x 16 ampere, 1 x 25* ampere 1 910 kronor
16 ampere 3 820 kronor
20 ampere 4 980 kronor
25 ampere 6 580 kronor
35 ampere 9 500 kronor
50 ampere 13 625 kronor
63 ampere 18 000 kronor

*Gäller för lägenhet ansluten till gemensam servis för två eller flera bostadslägenheter och ett abonnemang för lägenhetens gemensamma behov. 

Elöverföring 29,38 öre/kWh. Energiskatt 53,50 öre/kWh.

Priser för utskrift, pdfTidstariff Nät

2024

Mätarsäkring Fast avgift/år
80 ampere 24 000 kronor
100 ampere 29 250 kronor
125 ampere 37 313 kronor
160 ampere 47 750 kronor
200 ampere 59 000 kronor

 

Elöverföring 31,25 öre/kWh Högpristid (HT) = måndag-fredag kl 06-22 under november-mars.

14,38 öre/kWh  Lågpristid (LT) = övrig tid.

Energiskatt 53,50 öre/kWh

2024

Anslut fastighet

Det finns grundavgift för alla anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten. För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en meteravgift som varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten.

Vid nyanslutningar eller ändring av befintliga anslutningar erläggs engångsavgift för varje leveranspunkt och bestäms av servissäkringens storlek d.v.s. den säkring som begränsar anläggningens totala effektbehov.

Avgifterna gäller 16-25A från och med 2024-01-01. Avgift för anslutning över 25A lämnas enligt offert.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift
0 - 200 meter 50 000 kronor
200 - 600 meter 50 000 kronor + 427,50 kronor/meter
600 - 1 200 meter 221 000 kronor + 1012,50 kronor/meter
1 200 - 1 800 meter 828 500 kronor + 593,75 kronor/meter

Priserna är inklusive moms. 

2024

Nätnyttoersättning

Västervik Miljö & Energi betalar nätnyttoersättning för inmatad el på nätet, oavsett om du har tecknat avtal med elhandelsbolag eller inte.

Nätnyttoersättning mikroproduktion: 8,75 öre/kWh

Nätnyttoersättning inmatningskund: 8,75 öre/kWh

2024

Byggel, tillfällig anläggning

  • Mätarsäkring 16-25A: 1 620 kronor inkl. moms
  • Mätarsäkring 35-63A: 2 420 kronor inkl. moms
  • Tillfällig anslutning av högre mätarsäkring offereras.

Övriga avgifter:

  • Bomkörning (när vi eller vår entreprenör har planerat att utföra ett arbete men inte kunnat åtgärda detta av någon anledning): 1 000 kronor inkl. moms
  • Säkringsändring: 800 kronor inkl. moms.

Jag har haft elavbrott. Kan jag få ersättning?

Vid ett strömavbrott som varar längre än tolv timmar har du rätt till ersättning. Hur stor ersättningen blir beror på hur lång tid avbrottet varat och vilken din årliga nätkostnad är.

Avbrottsersättning

Allmänna villkor för nätkunder 

Allmänna villkor