Pojke äter choklad

Priser

I ditt nätavtal ingår de kostnader du betalar för att få el. Pengarna används till exempel till distribution, drift och underhåll av elnätet.

Priser

I ditt nätavtal ingår de kostnader du betalar för att få el. Pengarna används till exempel till distribution, drift och underhåll av elnätet.

Kostnaderna för elnät

Kostnaderna för elnät på fakturan är uppdelade i en fast avgift, som styrs av storleken på din huvudsäkring och en elöverföringsavgift som betalas efter antalet kWh som förbrukas. Du betalar också energiskatt via elnätsdelen på fakturan.

Vi läser av din elmätare

Fakturan baseras på avläsningar från din elmätare. Vi meddelar även ditt elhandelsbolag hur mycket el du använt. Om du bor inom vårt elnätsområde och köper din el av Västervik Miljö & Energi får du alla kostnader på samma faktura.

Aktuella avgifter för nätavtal

Huvudtariff Nät

Mätarsäkring Fast avgift/år
Lgh 3 x 16 ampere, 1 x 25* ampere 1 750 kronor
16 ampere 3 525 kronor
20 ampere 4 650 kronor
25 ampere 6 000 kronor
35 ampere 8 725 kronor
50 ampere 12 475 kronor
63 ampere 16 925 kronor

*Gäller för lägenhet ansluten till gemensam servis för två eller flera bostadslägenheter och ett abonnemang för lägenhetens gemensamma behov. 

Elöverföring 22,5 öre/kWh. Energiskatt 49 öre/kWh.

Priser för utskrift, pdf



Tidstariff Nät

Mätarsäkring Fast avgift/år
80 ampere 22 250 kronor
100 ampere 27 250 kronor
125 ampere 34 000 kronor
160 ampere 43 750 kronor
200 ampere 54 000 kronor

 

Elöverföring 27 öre/kWh Högpristid (HT) = måndag-fredag kl 06-22 under november-mars.

13 öre/kWh  Lågpristid (LT) = övrig tid.

Energiskatt 49 öre/kWh

Anslut fastighet

Det finns grundavgift för alla anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten. För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en meteravgift som varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten. Vid nyanslutningar eller ändring av befintliga anslutningar erläggs engångsavgift för varje leveranspunkt och bestäms av servissäkringens storlek d.v.s. den säkring som begränsar anläggningens totala effektbehov. Avgifterna gäller 16-25A från och med 2023-01-01. Avgift för anslutning över 25A lämnas enligt offert.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift
0 - 200 meter 44 375 kronor
200 - 600 meter 44 375 kronor + 381 kronor/meter
600 - 1 200 meter 196 875 kronor + 909 kronor/meter
1 200 - 1 800 meter 742 125 kronor + 526 kronor/meter

Nätnyttoersättning

Västervik Miljö & Energi betalar nätnyttoersättning för inmatad el på nätet, oavsett om du har tecknat avtal med elhandelsbolag eller inte.

Nätnyttoersättning mikroproduktion: Högpristid¹ 9,50 öre/kWh, lågpristid² 5,70 öre/kWh.
Nätnyttoersättning inmatningskund: Högpristid¹ 9,50 öre/kWh, lågpristid² 5,70 öre/kWh.
¹ Höglast = måndag - fredag klockan 06.00 - 22.00 under november - mars.
² Låglast = övrig tid

Byggel, tillfällig anläggning

  • Mätarsäkring 16-25A: 1 525 kronor inkl. moms
  • Mätarsäkring 35-63A: 2 288 kronor inkl. moms
  • Tillfällig anslutning av högre mätarsäkring offereras.

Övriga avgifter:

  • Bomkörning (när vi eller vår entreprenör har planerat att utföra ett arbete men inte kunnat åtgärda detta av någon anledning): 1 000 kronor inkl. moms
  • Säkringsändring: 763 kronor inkl. moms.

Jag har haft elavbrott. Kan jag få ersättning?

Vid ett strömavbrott som varar längre än tolv timmar har du rätt till ersättning. Hur stor ersättningen blir beror på hur lång tid avbrottet varat och vilken din årliga nätkostnad är.

Avbrottsersättning

Allmänna villkor för nätkunder 

Allmänna villkor