Vår roll

Energi till Västervik

Vad vore Västervik utan vatten, alla sophämtare och återvinningscentraler, vår streamade värme, det heltäckande elnätet, rimliga elavtal och ett pålitligt fibernät? Vi finns här för alla de delarna, så du slipper undra. 

Västerviks kommun är vårt hem och hit går all vår energi. Tillsammans skapar vi förutsättningar att utveckla de platser som ligger dig och oss närmast hjärtat.

Styrelseledamöter

Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB har samma styrelsemedlemmar. Styrelsemötena avlöper efter varandra under samma dag. Bolagens styrelseprotokoll publiceras på sidan i pdf-format.

Ledamöter fr.o.m. 2023-04-19

 • Ordförande Mats Hasselquist, mats.hasselquist.pol@vastervik.se 
 • Vice ordförande Fredrik Lindwall, fredrik.lindwall.pol@vastervik.se
 • Lennart Engren, lennart.engren.pol@vastervik.se
 • Katarina Andersson, katarina.andersson.pol@vastervik.se
 • Elisabet Johansson, elisabet.johansson.pol@vastervik.se
 • Jonny Gustafsson, jonny.gustafsson.pol@vastervik.se
 • Gert Gotin, gert.gotin.pol@vastervik.se
 • Bengt Karlsson, bengt.karlsson.pol@vastervik.se
 • Mikael Carlsson, mikael.carlsson.pol@vastervik.se

Arkiv styrelseprotokoll

Västervik Miljö & Energi AB

Här kan du ta del av äldre styrelseprotokoll för Västervik Miljö & Energi AB.

Västervik Miljö & Energi AB

2022

Protokoll Västervik Miljö & Energi AB 2022-01-20 Sign.pdf

Protokoll Västervik Miljö & Energi AB 2022-02-28 Sign..pdf

Protokoll Västervik Miljö & Energi AB 2022-03-22 Sign..pdf

Protokoll Västervik Miljö & Energi AB 2022-04-25 Sign..pdf

Protokoll Västervik Miljö & Energi AB 2022-05-30 Sign..pdf

Protokoll Västervik Miljö & Energi AB 2022-06-20 Sign.pdf

Protokoll Västervik Miljö & Energi AB 2022-08-25 Sign..pdf

Protokoll Västervik Miljö & Energi AB 2022-09-29 Sign..pdf

Protokoll Västervik Miljö & Energi AB 2022-10-25 Sign..pdf

Protokoll Västervik Miljö & Energi AB 2022-11-15 Sign..pdf

Protokoll Västervik Miljö & Energi AB 2022-11-25 Sign..pdf

Protokoll Västervik Miljö & Energi AB 2022-12-19 Sign..pdf

2021

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2021-12-17 (pdf 1,69 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2021-11-15 (pdf 1,65 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2021-10-29 (pdf 909 kB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2021-10-25 (pdf 1,91 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2021-09-24 (pdf 1,94 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2021-08-16 (pdf 1,51 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2021-06-18 (pdf 2,04 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2021-05-21 (pdf 1,94 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2021-05-06 (pdf 897 kB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2021-04-19 (pdf 2,35 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2021-03-12 (pdf 2,37 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2021-02-22 (pdf 2.06 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2021-01-29 (pdf 2,13 MB)

2020

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2020-12-09 (pdf 2,41 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2020-10-14 (pdf 1,83 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2020-09-23 (pdf 1,94 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2020-08-19 (pdf 2,20 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2020-05-28 (2,25 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2020-04-15 (pdf 1,56 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2020-03-11 (pdf 2,22 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2020-01-22 (pdf 6,83 MB)

2019

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2019-12-11 (pdf 4,95 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2019-11-22 (pdf 1,58 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2019-11-07 (pdf 13,7 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2019-10-15 (pdf 6,91 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2019-10-07 (pdf 1,76 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2019-09-25 (pdf 4,11 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2019-08-14 (pdf 4,61 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2019-05-28 ( pdf 6,87 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2019-04-16 (pdf 9,28 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2019-03-06 (pdf 5,76 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2019-01-23 (pdf 5,19 MB)

2018

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2018-12-13 (pdf 7,2 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2018-10-11 (pdf 4,37 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2018-09-27 (pdf 6,07 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2018-05-28 (pdf 5,11 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2018-04-12 (pdf 4,44 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2018-03-01 (pdf 6,06 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2018-01-26 (pdf 6,45 MB)

2017

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2017-12-14 (pdf 5,65 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2017-11-06 (pdf 1,93 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2017-10-27 (pdf, 1,6MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2017-10-12 (pdf, 5 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2017-09-21 (pdf, 7,81 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2017-06-01 (pdf, 7,85 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2017-05-12 (pdf, 5,01 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2017-03-30 (pdf, 5,06 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2017-03-02 (pdf, 3,26 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2017-02-23 (pdf, 4,66 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2017-01-26 (pdf, 3,87 MB)

2016

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2016-12-16 (pdf, 5,95 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2016-10-06 (pdf, 6,27 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2016-09-22 (pdf, 5 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2016-09-13 (pdf, 155 kB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2016-08-25 (pdf 219 kB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2016-06-16 (pdf 8,28 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2016-04-28 (pdf 3,52MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2016-02-25 (pdf 16,2 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2016-01-28 (pdf 3,06 MB)

2015

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2015-12-17 (pdf 3,44 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2015-11-26 (pdf 1,43 MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2015-10-15 (pdf, 6,5MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2015-09-24 (pdf, 7MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2015-07-02 (pdf, 2,2MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2015-06-11 (pdf, 8MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2015-04-23 (pdf, 15MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2015-02-26 (pdf, 7MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2015-01-29 (pdf, 342 kB)

2014

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2014-12-18 (pdf,6MB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2014-10-16 (pdf, 595 kB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2014-09-18 (pdf, 3401 kB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2014-06-12 (pdf, 6260 kB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2014-04-10 (pdf, 2457 kB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2014-02-24 (pdf, 2793 kB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2014-01-30 (pdf, 1072 kB)

2013

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2013-12-17 (pdf, 1191 kB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2013-10-17 (pdf, 92 kB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2013-10-08 (pdf, 280 kB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2013-09-03 (pdf, 225 kB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2013-07-03 (pdf, 205 kB)

Styrelseprotokoll Västervik Miljö & Energi AB 2013-05-30 (pdf, 327 kB)

Arkiv styrelseprotokoll

Västerviks Kraft Elnät AB

Här kan du ta del av äldre styrelseprotokoll för Västerviks Kraft Elnät.

Västerviks Kraft Elnät AB

2022

Protokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2022-01-20 Sign.pdf

Protokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2022-02-28 Sign..pdf

Protokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2022-03-22 Sign..pdf

Protokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2022-04-25 Sign..pdf

Protokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2022-05-30 Sign..pdf

Protokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2022-06-20 Sign..pdf

Protokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2022-08-25 Sign..pdf

Protokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2022-09-29 Sign..pdf

Protokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2022-10-25 Sign..pdf

Protokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2022-11-15 Sign..pdf

Protokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2022-11-25 Sign..pdf

Protokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2022-12-19 Sign..pdf

2021

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2021-12-17, pdf

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2021-11-15, pdf

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2021-10-25, pdf

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2021-09-24, pdf

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2021-08-16, pdf

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2021-06-08, pdf

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2021-05-21, pdf

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2021-04-19, pdf

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2021-03-12, pdf

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2021-02-22, pdf

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2021-01-29,pdf

2020

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2020-12-09

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2020-10-14

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2020-09-23

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2020-08-19

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2020-05-28

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2020-04-15

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2020-03-11

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2020-01-22

2019

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2019-12-11

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2019-10-15

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2019-09-25

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2019-05-28

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2019-04-16

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2019-03-06

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2019-01-23

2018

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2018-12-13

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2018-10-11

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2018-09-27

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2018-05-28

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2018-04-12

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2018-03-01

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2018-01-26

2017

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2017-12-14

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2017-10-12

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2017-09-21

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2017-06-01

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2017-03-30

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2017-02-23

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2017-01-26

2016

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2016-10-06

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2016-09-22

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2016-06-16

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2016-04-28

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2016-02-25

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2016-01-28

2015

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2015-12-17

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2015-10-15

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2015-09-24

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2015-06-11

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2015-04-23

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2015-02-26

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2015-01-29

2014

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2014-12-18

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2014-10-16

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2014-09-18

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2014-06-12

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2014-04-10

Styrelseprotokoll Västerviks Kraft Elnät AB 2014-02-24

Styrelseprotokoll Västervik Kraft Elnät AB 2014-01-30

2013

Styrelseprotokoll Västervik Kraft Elnät AB 2013-12-17

Styrelseprotokoll Västervik Kraft Elnät AB 2013-10-08

Styrelseprotokoll Västervik Kraft Elnät AB 2013-09-30

Styrelseprotokoll Västervik Kraft Elnät AB 2013-05-30

 

Årsredovisning 2023

Som kund hos oss ger du oss förutsättningar att utveckla det som ligger dig och oss närmast hjärtat. Energi till Västervik, helt enkelt.
 
 
 
 
 
 

Årsredovisning 2022

Västervik Miljö & Energi AB

Följ med oss in i bokslutet över året 2022

Mål

Västervik Miljö & Energi AB strävar efter förbättrade kundattityder och att uppfylla kundernas förväntningar. Detta mäts genom återkommande kundattitydundersökningar (NKI/SKI). Bolagets mål är att vara bättre än energibranschens genomsnittsvärde.

Bolaget följer upp mål både från ägaren och ansatta av bolagets styrelse enligt en modell i steg, där syftet är att finna en samordning mellan mål och uppföljning av nyckeltal kopplade till dessa, så att alla medarbetare oavsett var man befinner sig i organisationen, ska kunna vara delaktiga i uppfyllandet av de bolagsgemensamma målen och att klara ägarens krav.

Miljömål

Västervik Miljö & Energi (VMEAB) har ambitiösa mål inom miljöområdet och har även gått med i Regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige”. Bolaget har åtagit sig att till 2030-12-31 bli netto fossilbränslefritt.

VMEAB:s utsläpp av växthusgaser beror huvudsakligen på:

 • Olja som reserv- och spetslastbränsle vid fjärrvärmeproduktionen
 • Plast i avfallsbränslet
 • Fossila fordonsdrivmedel i form av bensin och diesel

Åtgärderna består därmed till största delen av att ersätta den kvarvarande andelen fossil eldningsolja i fjärrvärmeanläggningarna, minimera andelen plast i avfallsbränslet genom bättre utsortering och återvinning av plasten, samt att ersätta befintliga tunga och lätta fordon som drivs med fossil diesel eller bensin med ren eldrift, 100% biogasdrift, HVO100 eller andra fossilbränslefria alternativ. Motsvarande krav kommer att ställas vid bolagets inköp och upphandlingar.

Bolaget minskade mellan 2016 och 2020 dieselförbrukningen med drygt 80%.

Istället används HVO100 och Biogas 100 i ökad utsträckning.

Mål för kvalitet och kundnytta

Västervik Miljö & Energi AB strävar efter förbättrade kundattityder och att uppfylla kundernas förväntningar. Detta mäts genom återkommande kundattitydundersökningar. Bolagets mål är att i återkommande kundattitydundersökningar uppnå ett NKI-värde på en hög nivå. Mätning genomförs vartannat år för privatkunder och framöver mellanliggande år för företagskunder.

Arbetsmiljömål

Ha en högre procentuell närvaro av total årsarbetstid än genomsnittet för Sverige.

Västervik Miljö & Energi AB arbetar med ständiga förbättringar i arbetsmiljön och med att förebygga ohälsa och olycksfall. Vårt mål är att ha en högre procentuell närvaro av total årsarbetstid än genomsnittet för Sverige. Detta mäter vi genom att per kalenderår sammanställa statistik för samtliga anställdas frånvaro och redovisa närvaron i procent, som ett minus frånvaron angiven i procent av årsarbetstiden. Bolaget har redan hög närvaro enligt den här modellen och målsättningen är att även fortsättningsvis överskrida 97 % som jämförelsetal.

Mål för IT och informationssäkerhet

Att införa ett ledningssystem för IT och informationssäkerhet. 

Särskilda uppdrag

Bolaget ska vara ledande när det gäller att ställa om Västervik kommun mot ett hållbart samhälle.

Västervik Miljö & Energi AB ska i ett regionalt perspektiv erbjuda konkurrenskraftiga taxor och kvalitativ service till kunder och kommuninvånare. Bolaget har genom biogasverksamheten även en viktig roll i att uppnå målet om en fossilbränslefri kommun.

Bolaget ska fortsätta sitt arbete med digitalisering och innovation. Bolaget ska redovisa hur man kan kvalitetssäkra en framtida vattenförsörjning. Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas i kommunen till 95% år 2020. Det långsiktiga målet är 100%. Finansiering i första hand med externa medel. Internfinansiering först efter särskild prövning i Västerviks kommuns Förvaltnings AB.

Verksamhetspolicy

Västervik Miljö & Energi AB levererar tjänster och produkter inom energi, miljö och
infrastruktur till kunder huvudsakligen i Västerviks kommun. Lagar, tillstånd och andra
myndighetskrav utgör en miniminivå för vårt arbete. Vårt arbete går ut på att förenkla
vardagen för våra kunder. 

Högsta ledningen är ansvarig för vår verksamhetspolicy.

Våra huvudprocesser är:

 • Fjärrvärme
 • Vatten
 • Elnät
 • Stadsnät
 • Entreprenad
 • Avfall & Återvinning
 • Elhandel

Till vår verksamhetspolicy finns för varje affärsområde nedbrutna och anpassade riktlinjer
för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Uppföljning sker genom att mäta måluppfyllelse
och följa upp nyckeltal.

Kvalitet

Våra produkter och tjänster ska uppfylla kundernas förväntningar och vårt
kundbemötande ska vara föredömligt. Med utvecklingsarbete och ständiga förbättringar strävar vi efter att överträffa kunders och ägares förväntningar. Vi uppnår långsiktig lönsamhet genom att göra rätt saker på rätt sätt och inom avtalad tid.

Miljö

Vi arbetar ständigt med att skydda miljön, och att minska eller om möjligt undvika
negativ miljöpåverkan i vår verksamhet. Vi verkar också för att införa nya tekniska
lösningar med mindre miljöpåverkan. Vårt arbete baseras på kompetenta och engagerade medarbetare som förstår vikten av att hushålla med naturresurser och energi, och som ser det som sin uppgift att ständigt förbättra vårt miljöarbete för att uppnå ett hållbart samhälle. 

Arbetsmiljö

För att uppnå en sund, trivsam och utvecklande arbetsmiljö ska verksamheten bedrivas i
samverkan med arbetstagare och deras representanter, så att den stödjer medarbetarnas utveckling samt förebygger ohälsa och olycksfall. Faror och risker identifieras löpande och minskas eller elimineras om möjligt genom förebyggande åtgärder. Arbetsmiljömål sätts med inriktning på löpande kontroller och samråd, samt uppnås genom att arbeta med ständiga förbättringar.