Kvinna laddar mobil och stickar

Teckna elavtal

Det finns flera olika elavtal hos Västervik Miljö & Energi. De har en sak gemensamt – vi levererar alltid 100 % förnybar el. Här hittar du aktuella avtal, priser och villkor. Avtal där du får schysst energi till ett schysst pris.

Teckna elavtal

Det finns flera olika elavtal hos Västervik Miljö & Energi. De har en sak gemensamt – vi levererar alltid 100 % förnybar el. Här hittar du aktuella avtal, priser och villkor. Avtal där du får schysst energi till ett schysst pris.

Ange ditt postnummer

Ange ditt postnummer så tar vi fram rätt elpriser för just dig.

 

Teckna avtal direkt

Vill du köpa ful-el så har du kommit fel. Teckna ett fossilfritt elavtal hos oss! Vi säljer schysst el på schyssta villkor och vår vinst stannar i kommunen.

Teckna elavtal

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda dig ditt avtal, utan att ange något skäl, inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks.

Utöva ångerrätten

Skicka ett meddelande via brev eller e-post

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet.

  • Du kan skicka ett brev till oss på följande adress:
    Västervik Miljö & Energi AB, Box 25, 593 21 Västervik
  • Du kan även skicka e-post till oss på följande adress: miljoenergi@vastervik.se

Meddela oss via ångerblanketten

Du kan använda den ångerblankett som vi tillhandahåller, men du måste inte använda den. (Det går lika bra att skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet).

Fyll i ångerblanketten
  • På vår webbplats www.vmeab.se, i slutet av denna information, hittar du Ångerblanketten.
  • Du kan fylla i standardblanketten (pdf) för utövande av ångerrätten digitalt eller för hand. Skicka in den ifyllda och undertecknade blanketten via post eller e-post.
  • Om du väljer det här alternativet kommer vi, utan dröjsmål, att på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten. 
  • För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten, innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

  • Om du ångrar avtalet så kommer ingen elleverans att påbörjas av oss.
  • Om du bett att elleveransen ska påbörjas av oss under den tidsfrist som du har ångerrätt och därefter ångrar avtalet med oss innan ångerfristen löpt ut, måste du för din fortsatta elleverans ordna med ett annat elhandelsföretag. Annars riskerar du att bli tilldelad ett anvisat elhandelsföretag via ditt elnätsföretag. Du måste också betala ett belopp till oss som står i proportion till den elförbrukning som du haft till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet med oss.

Ångerblankett, digital (pdf)

Ångerblankett