Flicka kontrollerar proppskåp

Driftinformation

Ibland händer det att det blir störningar i leveransen av våra tjänster, antingen på grund av planerade avbrott då vi behöver göra underhåll eller på grund av att något oplanerat har hänt.

Driftinformation

Ibland händer det att det blir störningar i leveransen av våra tjänster, antingen på grund av planerade avbrott då vi behöver göra underhåll eller på grund av att något oplanerat har hänt.

Här samlar vi information om oplanerade avbrott och driftstörningar inom våra verksamheter.

SMS - avisering

Eftersom störningar i dina tjänster påverkar din vardag i stor grad, är det viktigt för oss att du så snart som möjligt får information om eventuella driftstörningar. Därför använder vi oss bland annat av SMS-avisering för att nå ut med information till våra kunder.