Nyheter

Här kan du läsa mer om våra aktuella nyheter.

Nyheter

2023-11-16

Underhållsarbete Edholmsgatan-Perugatan

Kommunen ska bygga en gång- och cykelväg längs Stora Trädgårdsgatan, från Königsmarksgatan till Albert Tengers väg. I samband med detta utför Västervik Miljö & Energi åtgärder på våra ledningar för vatten & avlopp och fjärrvärme, samt att lägga nya kablar för el, belysning och fiber för att framtidssäkra leveransen av våra tjänster.

2023-10-21

Nya regler för sortering - frågor & svar

Enligt lagkrav från regeringen måste alla hushåll ha fastighetsnära insamling av matavfall och förpackningar. Om du är villaägare, och inte har fastighetsnära insamling idag, kommer du att få nya kärl för sortering av förpackningar samt matavfall.

2023-10-20

Ladda ner vår nya app!

Nu lanseras vår nya app där du kan få en påminnelse från oss när det är dags att ställa ut din soptunna!

2023-10-20

Nils Holgersson-rapporten

Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I denna undersökning ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

2023-10-20

Vi byter telefonnummer

Den 12 november byter Västerviks kommunkoncern och de kommunala bolagen Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Bostads AB telefonnummer. Vi byter från 0490- och 0493-nummer till 010-nummer.

2023-09-15

Omvärlden påverkar fjärrvärmebränslet

Fjärrvärme står totalt för ungefär hälften av Sveriges uppvärmning. Hela energibranschen står inför en omställning och marknaden har förändrats. Det märks också inom området för fjärrvärme. Här förklarar vi situationen.

2023-04-01

Boka slamtömning

Har du ett hushåll med enskilt avlopp och vill boka tömning av din slambrunn? Här kan du som inte har abonnemang beställa tömning av sluten tank.

2023-03-31

Vi byter din vattenmätare

För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. Tekniken utvecklas och i dag byter vi successivt ut alla mekaniska vattenmätare till digitala, så kallade smarta, vattenmätare. Med en smart, digital vattenmätare med fjärravläsning får du kontroll över din vattenförbrukning.

2023-03-31

Mina sidor

På Mina sidor kan du bland annat se dina abonnemang, din förbrukning och dina fakturor. Du kan även uppdatera dina kontaktuppgifter så du inte missar någon viktig information från oss.

2023-02-21

Världsvattendagen

22 mars varje år uppmärksammar vi Världsvattendagen. Världsvattendagen är FN:s dag för att lyfta betydelsen av vatten. Enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC innebär klimatkrisen att brist på dricksvatten kommer bli allt vanligare.