Vatten

Vi ser till att du alltid har fri tillgång till rent vatten! Som ansvariga för den allmänna dricksvattenförsörjningen och avloppsvattenreningen i Västerviks kommun arbetar vi dygnet runt och året om med att säkerställa att du alltid har rent dricksvatten i kranen hemma.