Man vid soptunna

Avfall - en resurs

Vi på Västervik Miljö & Energi ser avfallet som en resurs. Allt ska återanvändas eller återvinnas så långt det bara är möjligt. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt som är långsiktigt och hållbart.

Avfall - en resurs

Vi på Västervik Miljö & Energi ser avfallet som en resurs. Allt ska återanvändas eller återvinnas så långt det bara är möjligt. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt som är långsiktigt och hållbart.

Fastighetssnära insamling

En smart tjänst som ingår i taxan! Du sorterar dina förpackningar och tidningar hemma i olika kärl med två fack - sopbilen som tömmer har två fack så inga material blandas! Väljer du bort tjänsten lämnar du själv dina förpackningar och tidningar på återvinningsstationen.

Din sophämtning

Mer om Fastighetsnära insamling

Börja sortera matavfall!

När vi hämtar restavfallet kan vi också hämta ditt matavfall. Genom matavfallsinsamling minskar du din kostnad samt bidrar till miljönytta genom att låta matavfallet bli till biogas och biogödsel.

Beställ eller ändra avfallsabonnemang

Sortera matavfall

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Fullt i kärlet?

Får du fullt i ditt FNI-kärl eller om du får skrymmande förpackningar till exempel stora kartonger lämnar du materialet på FTI:s återvinningsstationer.

fti.se

Återvinningscentraler

På återvinningscentralerna tar vi hand om sorterat avfall från privatpersoner och småföretagare och hjälper dig gärna om du har frågor! Vi fokuserar på återbruk, återvinning och säker hantering av miljöfarligt avfall. Du kommer in med hjälp av ditt körkort och det kostar ingenting.

Öppettider på våra återvinningscentraler

Återvinningsstationer

Privata hushåll kan lämna sina förpackningar och tidningar på obemannade återvinningsstationer. De har öppet dygnet runt och  de sköts och drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB.

Hitta din återvinningsstation och se vad du kan lämna

Samlare - i din matbutik

När du ändå handlar kan du passa på att lämna småelektronik, små ljuskällor och batterier i insamlingsskåpet Samlaren, som finns i flera livsmedelsbutiker.

Butiker med samlare:

  • ICA Supermarket, Gamleby
  • ICA Maxi, Västervik
  • COOP, Ankarsrum
  • COOP Extra, Västervik
  • Matöppet, Gunnebo

Panta i expressfart!

Mycket pant? Töm alla dina flaskor och burkar i ett enda fack på pantautomaten Pantamera Express på Målserums avfallsanläggning. På bara några minuter sorterar och räknar den ett hundratal förpackningar. Välj sedan själv hur du vill få panten utbetald. Snabbt och enkelt!