Latrin

Vi på Västervik Miljö & Energi har det kommunala ansvaret för hämtning av latrin.

Hämtning av latrin

Latrin hämtas varannan vecka under april till oktober och en gång per månad övrig tid. Vilken dag just du har hämtning av din latrintunna får du reda på genom att logga in på Mina sidor.

Mina sidor

 

Regler för latrinhämtning

Här kan du se vilka regler som gäller för latrinhämtningen.

 

 • Latrin samlas upp i 23-liters engångsbehållare av plast. I abonnemanget ingår behållare med lock. Kostnaden för latrinkärlen faktureras på din avfallsfaktura.
 • Kärlet får väga max 15 kilo.
 • På hämtningsdagen ställer du den väl förslutna behållaren där renhållningsbilen kan stanna.
 • Vi hämtar inte latrinkärl inne i toalettutrymmen.
 • Vi tar med oss din fulla behållare och lämnar en ny till dig.
 • Du kan själv lämna fyllda latrinkärl och hämta tomma på kommunens återvinningscentral i Västervik, Målserum. Där får du fylla i blankett med dina uppgifter.

Latrinhämtning med abonnemang, priser

Här hittar du priser för latrinhämtning med abonnemang samt priser för latrinhämtning utan abonnemang. 

 

 

Pris med abonnemang

latrin-prislista-2023.pdf

Säsongsabonnemang

 • 12 ggr 4 275 kronor
 • 16 ggr 5 700 kronor
 • Extra kärl vid ordinarie hämtningstur 315 kr/kärl

Helårsabonnemang

 • 7 601 kronor
 • Extra kärl vid ordinarie hämtningstur 315 kr/kärl

Pris utan abonnemang

Budning/hämtning vid behov* 

 • Framkörningsavgift hämtning 938 kr/tillfälle
 • Avgift per kärl tillkommer med 150 kr/kärl

(*max en gång per år och max fem kärl)

Latrinhämtning utan abonnemang

Vi erbjuder hämtning även om du inte har ett abonnemang. Vill du beställa hämtning av latrinkärl utan abonnemang kontaktar du kundservice. 

Kontakta kundservice

 

 

 • Vi kan hämta max fem stycken kärl.
 • Latrinkärlen får väga max 15 kilo per kärl.

Pris utan abonnemang - budning/hämtning vid behov* 

 • Vi tar ut en framkörningsavgift: 938 kr/tillfälle.
 • Vi tar även ut en tilläggsavgift per latrinkärl: Avgift per kärl tillkommer med 150 kr/kärl.

(*max en gång per år och max fem kärl).

Egen kompostering av latrin

För egen kompostering av latrin krävs tillstånd, om du bor inom hämtningsområden som betecknas som tätbebyggda områden inom Västerviks kommun enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Tillståndet söker du hos Miljö- och byggnadsnämnden

Separett

Latrin från "Separett" lämnas i kommunens mindre engångskärl för latrin på Målserums avfallsanläggning. Observera att du inte får inte använda plastsäckar, trots att tillverkaren rekommenderar det. Det beror på att plastsäckarna ställer till med stora problem vid tömning av kärlen.