Vanliga frågor om faktura & betalning

Till vilket kontonummer ska jag betala?

Betalningsinformation hittar du längst ned på din faktura. Använd OCR-nummer som betalningsreferens eller betala med det bifogade inbetalningskortet.

Kontonummer

Plusgiro 490 14 04-6
Bankgiro 5245-5060

Hur betalar jag från utlandet?

 

När du ska betala en faktura från utlandet behöver du meddela din bank BIC/ SWIFT-kod, IBAN-nummer och OCR-numret som referens. Dessa uppgifter står angivna längst ned på fakturans första sida.

BIC/ SWIFT-kod
NDEASESS
IBAN-nummer
SE 169 500 009 960 264 901 4046

Det kan vara bra att vara medveten om att banken tar ut en avgift för att genomföra transaktionen, den läggs till på betalningen.

Vad händer om jag har gjort fel vid inbetalning?

Här kan du läsa mer om vad som händer om du betalat in för mycket, betalat in för lite eller om du betalat och angett felaktiga uppgifter. 

Betalat för mycket

Har du betalat in för mycket kontrollerar vi om du har tidigare förfallna fakturor. Har du förfallna fakturor hos oss justeras inbetalningen mot den förfallna fakturan. Har du inget förfallet hos oss kommer beloppet att avräknas mot kommande faktura/-or. Vill du att tillgodosaldot återbetalas till dig, vänligen kontakta vår kundservice.

Betalat för lite

Är det inbetalt ett mindre belopp än vad som står på fakturan så kommer en påminnelse skickas till dig gällande det kvarstående beloppet.

Felaktiga uppgifter

Om du har angett fel uppgifter behöver vi veta följande för att kunna leta rätt på betalningen:

 1. Datum då betalning drogs från ditt bankkonto eller när fakturan betalades via bankens eller ombudets kassa.
 2. Till vilket Bank- eller Plus Giro betalningen gjordes.
 3. Beloppet du betalade in.
 4. Referensen du angav - även om den var felaktig

Kontakta oss på 0490-25 70 50 så hjälper vi dig!

Vad händer om jag inte betalar fakturan i tid?

Betalningspåminnelse

 • Betalas inte din faktura i tid skickar vi ut en påminnelse.
 • Utskicket sker per automatik då en faktura är förfallen till betalning.
 • På Mina sidor kan du se betalstatus på alla dina fakturor från oss.

Dina fakturor hittar du på Mina sidor

 

Bra att veta om betalningspåminnelse

Kontrollera att du angivit rätt OCR-nummer och belopp på din inbetalning - båda uppgifterna finns på det förtryckta inbetalningskortet.

Om OCR-nummer eller belopp avviker från det som är skrivet på fakturan, eller om uppgifterna är otydligt handskrivna, måste betalningen bearbetas manuellt när den matchas mot din faktura. Det kan ta någon dag extra och därför kan en påminnelse ha skickats till dig.

Avgiften för påminnelsen är 60 kronor och läggs på nästkommande faktura.

Inkassokrav från Intrum Sverige AB

Om fakturan inte betalas efter betalningspåminnelsen överlämnas fordran till Intrum Sverige AB för vidare inkassoåtgärder och ytterligare avgifter tillkommer.

 • Alla frågor gällande inkassokravet ställs direkt till Intrum Sveriges kundtjänst.
 • Telefonnummer hittar du i brevet du du fått från Intrum Sverige.

Svårt att betala, ansökan om anstånd

Om du av någon anledning skulle ha svårt att betala en viss faktura i tid kan du söka anstånd. Du kan enkelt ansöka om anstånd genom att kontakta kundservice.

 • Anstånd innebär att fakturans betalningsdatum skjuts upp max 30 dagar. 
 • Det är viktigt att du ansöker om anstånd innan fakturans ursprungliga förfallodatum har passerat.

 

När din ansökan om anstånd är godkänd kommer dröjsmålsränta att läggas till på det ursprungliga faktureringsbeloppet.

Fem kriterier som krävs för att beviljas anstånd:

 • Fakturan du vill söka anstånd för är inte förfallen
 • Du har inga övriga förfallna fakturor från oss
 • Din föregående faktura har inte ett anstånd
 • Du har inte haft mer än två tidigare anstånd de senaste tolv månaderna
 • Du har inte en aktiv avbetalningsplan på någon tidigare faktura från oss

Viktigt att tänka på

När du väljer att skjuta fram förfallodatumet på din faktura tillkommer det dröjsmålsränta på det ursprungliga faktureringsbeloppet.

Delbetalning av faktura, avbetalningsplan

Om du vill delbetala din faktura upprättar vi en avbetalningsplan till en kostnad som faktureras på första delinbetalningen. Det är viktigt att du kontaktar oss innan fakturans förfallodatum.

Viktigt att tänka på vid en avbetalningsplan:

 • Din ansökan om delbetalning måste ske innan förfallodatumet för fakturan har passerat.
 • Nya fakturor från Västervik Miljö & Energi AB ska betalas som vanligt, vid sidan av avbetalningsplanen.
 • Om du betalar in en delbetalning efter utsatt förfallodatum avbryts avbetalningsplanen och du måste betala hela fakturans belopp omgående. Det gäller också om en ny faktura inte skulle betalas i tid.
 • Dröjsmålsränta debiteras efter att avbetalningsplanen är fullt inbetald. Enligt allmänna avtalsvillkor kan du under vissa omständigheter ha rätt till avgifts- och räntefri avbetalningsplan.