2024-06-07

Nu startar bygget på Stora Trädgårdsgatan

Under en tid har Västervik Miljö & Energi AB arbetat med fjärrvärmeledningarna längs med Stora Trädgårdsgatan. Den 10 juni går arbetet in i nästa fas när Kanonaden Entreprenad AB börjar bygga den nya gång- och cykelvägen.

Förutom att bygga en ny gång- och cykelväg så kommer ett antal cykelöverfarter skapas för att ge cyklisterna företräde. Dessutom prioriteras kollektivtrafiken högre än tidigare. I samband med ombyggnationen förnyas ledningar för VA, el, belysning och fiber. Projektet syftar till att öka trafiksäkerheten.

Arbetet omfattar en sträcka om 1,5 kilometer och kommer att delas upp i etapper. De kommer att börja med sträckan mellan Rådjursstigen och Edholmsgatan.

Läs mer om projektet på Stora Trädgårdsgatan