2024-02-01

Västerviks genom tidernas största miljöprojekt inleds på Lucerna

En stor infrastruktursatsning och Västerviks enskilt genom tidernas största miljösatsning pågår vid Lucerna avloppsreningsverk.

I takt med hårdare krav på utsläppsrätter och ett 50-årigt slitage är det dags för en stor ut- och ombyggnad av Lucerna avloppsreningsverk som renar avloppsvatten åt Västerviks stad samt Gunnebo och Verkebäck. 

1972 stod dagens reningsverk ute på Lucerna klart för rening av avloppsvatten åt Västerviks stad samt Gunnebo och Verkebäck. I takt med hårdare krav på utsläppsrätter och ett 50-årigt slitage så är det nu dags för en ny stor ut- och ombyggnad. En mastodontåtgärd som kommer att resultera i en toppmodern anläggning med den senaste reningstekniken som kommer att sörja för generationer 40–50 år framåt i tiden.

En kapacitetsutbyggnad som också blir Västerviks enskilt genom tidernas största miljösatsning vilket kommer att bidra till att förbättra situationen för Östersjön. Projektet gick ut till upphandling vid årsskiftet 2022/2023 och beräknas kosta 100 miljoner, flera gånger om.

Entreprenaden startade 2023 och det i princip nya reningsverket beräknas stå klart en bit in i 2026.

– Oavsett vilken entreprenör som vinner upphandlingen så kommer det att ha effekter på det lokala näringslivet då det över de tre åren behövs insatser inom el, vatten, VVS, gjutning av betong och så vidare. En investering och ett projekt man kanske aldrig får vara med om igen. Det ska bli superspännande att följa och skönt när det är på plats, säger Ruben Öberg, projektchef på Västervik Miljö & Energi.