Fiberprocess

1. Beställning

Tecknad bild på ett beställningsformulär

När vi fått in de beställningar som krävs för utbyggnad kommer området att projekteras.

2. Grävning i gatorna med slangsläpp

Tecknad grävmaskin

Grävmaskinerna intar gatorna

Vissa problem med framkomligheten kan uppstå när det grävs i gatorna. Fiberslang kommer släppas av vid de tomter som har beställt fiber. Avlämningspunkten för slangen är förprojekterad och kan inte ändras. Entreprenören kommer ej i detta skede att kontakta kunden.

3. Tomtgrävning

Tecknad grävmaskin

Besök av beredare

Någon vecka innan entreprenören påbörjar tomtgrävningar i ditt område kommer en beredare att kontakta dig som har beställt fiber för att boka ett hembesök. Under besöket går ni tillsammans igenom din önskade anslutningspunkt och vad du behöver göra på din tomt före grävningen.

4. Blåsning av fiber

Illustration på en fiberslang

Entreprenören blåser fiber i den nedgrävda slangen från närmsta kopplingspunkt till samtliga beställda fastigheter. Det blåses även fiber mellan alla kopplingspunkter. 

Ihoprullad kabel kommer synas utanför den slang som är ingrävd på tomt.
Entreprenören kommer ej kontakta kunden i detta skede.

5. Installation

Tecknat hus

Besök av installatör

Någon vecka innan vi påbörjar installationerna i området kommer en fibertekniker att kontakta de som har beställt fiber för att boka ett hembesök. Under besöket görs håltagning i väggen där ett fiberuttag och en medieomvandlare placeras. Medieomvandlaren behöver nödvändigtvis inte vara placerad centralt i hemmet. Fibern kommer mätas och fastighetsägaren kommer bli ombedd att skriva på ett besiktningsprotokoll av entreprenören. Detta är ett kvitto på att fastighetägaren godkänt installationen.

Vid installationstillfället kommer entreprenören att meddela fastighetsägaren om och när anslutningen är redo för att tas i bruk.

Ha koll på vad som finns i marken

Det kan vara bra att kolla upp om det finns någon infrastruktur nedgrävd i marken innan entreprenören börjar gräva på din tomt, så att entreprenören undviker att gräva av en ledning. Detta gör du bäst genom att beställa information på Ledningskollen cirka 1-2 veckor innan du ska påbörja arbetet, så får du en aktuell karta. Det är helt gratis.

Ledningskollen