Pojke skrapar mat från tallrik

Sortera rätt!

Vill du veta hur avfallet från ditt hushåll ska sorteras och var du ska lämna det? Tack för att du sorterar, din insats gör skillnad!

Sortera rätt!

Vill du veta hur avfallet från ditt hushåll ska sorteras och var du ska lämna det? Tack för att du sorterar, din insats gör skillnad!

Sorteringsguide

Glasburk eller glödlampa? Skriv in vad du vill sopsortera och få svar direkt i sorteringsguiden!

Sopor.nu

Låt matavfallet bli till ny energi

Matavfall är allt som blir över och inte kan sparas när du lagat eller ätit mat. Av matavfallet blir det biogas och biogödsel. Sorterar du inte matavfall idag kan du ändra avfallsabonnemang via länken nedan.

Beställ eller ändra avfallsabonnemang

Läs mer om insamling av matavfall

Fyll på med kunskap och inspiration

Dyk ner i vår kunskaps- och inspirationskälla och fyll på kunskapsbanken med fördjupande fakta, tips, bra länkar och inspiration om avfall, återvinning och hållbarhet!

Inspirationskällan!

Konsumera hållbart - bli Miljönär!

Branchorganisationen Avfall Sveriges kampanjsida miljönär.se visar vägen till hållbar konsumtion. Här hittar du verksamheter, företag och organisationer vars huvudverksamhet är att få allmänheten att laga, låna och återanvända. 

miljönär.se

Ett hållbart företag

En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Vår vision är att vara ett hållbart företag.

Läs mer om Västervik Miljö & Energis hållbarhetsarbete