2023-10-21

Nya regler för sortering

Enligt lagkrav från regeringen måste alla hushåll ha fastighetsnära insamling av matavfall och förpackningar.  Redan nästa år kommer vi att påbörja resan mot mer sortering. Om du är villaägare, och inte har fastighetsnära insamling idag, kommer du att få nya kärl för sortering av förpackningar samt matavfall och vi tar även över återvinningsstationerna som idag sköts av FTI. Låter det krångligt? Våra avfallshandläggare har svarat på de vanligaste frågorna om förändringen.

Varför blir det lag på matavfallssortering?

Matavfallsinsamlingen blir obligatorisk enligt EU:s avfallsdirektiv artikel 22, om omhändertagande av allt biologiskt material vid källan.

Tidigare var det frivilligt att sortera ut sitt matavfall och man betalade då en lite lägre abonnemangsavgift.

Kan jag fortfarande kompostera mitt matavfall?

Ja, precis som tidigare är det tillåtet att själv omhänderta matavfallet i en godkänd matavfallskompost.

Ansökan görs hos Miljö och Byggnadskontoret.

Varför ändras lagen om förpackningar?

Det är redan lag på att sortera sina förpackningar. Beslutet om att införa fastighetsnära insamling görs för att ytterligare öka utsorteringen och förenkla för hushållen att göra rätt. Idag hamnar fortfarande en stor del av förpackningarna i restavfallet.

Varför måste jag ha fyra kärl till min villa?

Enligt lagkrav från regeringen måste alla hushåll ha fastighetsnära insamling av matavfall och förpackningar. I Västervik använder vi oss av 4 stycken 2-fackskärl, för att på mest hållbara sätt samla in de material som skall omhändertas och återvinnas.

Kan man dela kärl med grannar?

Efter överenskommelse med Västervik Miljö & Energi är det möjligt att dela kärl med sina grannar, kärlvolymen beräknas på antal hushåll som delar. Deltagande grannar ansvarar gemensamt för skötsel och yta.

Behöver man verkligen sortera vid sitt fritidshus?

Ja, lagen gäller även för fritidshushåll. 

Måste flerfamiljshus också sortera?

Ja, alla måste sortera ut förpackningar och matavfall från restavfallet. Från och med 2024 är förpackningsinsamlingen kostnadsfri vid tömning enligt schema. Tätare tömning eller annan tilläggstjänst kommer att debiteras.

Kommer allt att inträffa direkt efter årskiftet 2023-2024?

Det första som inträffar blir att Västervik Miljö & Energi tar över driften av återvinningsstationerna. Därefter byggs insamlingssystemet successivt ut under 2024–2026.

Kommer återvinningsstationerna att försvinna?

Nej! Tills vidare under utbyggnadsperioden av fastighetsnära insamling av förpackningar, kommer återvinningsstationerna att fungera på samma sätt som idag. Från och med år 2027 kan de komma att se lite annorlunda ut, men kommer att finnas kvar framför allt för skrymmande förpackningar av kartong och plast. Andra material kan också tillkomma.