2023-11-16

Underhållsarbete Edholmsgatan-Perugatan

Kommunen ska bygga en gång- och cykelväg längs Stora Trädgårdsgatan, från Königsmarksgatan till Albert Tengers väg. I samband med detta utför Västervik Miljö & Energi åtgärder på våra ledningar för vatten & avlopp och fjärrvärme, samt att lägga nya kablar för el, belysning och fiber för att framtidssäkra leveransen av våra tjänster.

Entreprenadstart är planerad till april 2024. Det är ett omfattande arbete som är uppdelat i 3 etapper. Första etappen är mellan Edholmsgatan och Rådjursstigen, andra etappen är mellan Edholmsgatan och Albert Tengers väg och tredje etappen är mellan Rådjursstigen och Königsmarksgatan. Planen är att entreprenaden ska vara färdigställd i sin helhet under slutet av 2025.

Fjärrvärme kommer att påbörja sina arbeten redan från vecka 47 till och med vecka 51 med arbeten längs Stora Trädgårdsgatan mellan Edholmsgatan och Perugatan, ca 135 meter samt cirka 70 meter på Perugatan mot Arabievägen. Detta arbete görs för att vara klara med den första etappen innan april 2024 då övriga nyttigheter startar sina underhållsarbeten.  Arbetet på fjärrvärmenätet återupptas igen under vecka 2, 2024 då arbeten görs från Perugatan och norrut mot Breviksrondellen och Rådjursgatan.

Då de olika arbetena tar olika lång tid att utföra så behöver gatan grävas upp i två omgångar. Efter fjärrvärmarbetet är klart så återställs gatan tillfälligt med en enklare beläggning eller grus.

Vägvisning till alternativa vägar kommer att finnas på plats. Boende och dess besökare samt transporter till Hälsocentralen och andra verksamheter med enda utfarten mot Stora Trädgårdsgatan ska kunna komma fram.

Vi uppdaterar vår sida med mer information innan arbetet startar i april.