Så behandlar vi dina personuppgifter

Västervik Miljö & Energi AB, organisationsnummer 556045-6567, är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss själva eller av underleverantör för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Det är i samband med beställning eller köp av tjänst, avtalsskrivning, intresseanmälan, kundserviceärenden eller annan brevväxling som vi mottar dina personuppgifter och påbörjar behandling. Vi kan också få personuppgifter från allmänt tillgängliga källor och offentliga register. Vår hemsida använder cookies/kakor för att det ska fungera på rätt sätt. Vi kan även samla in information som används för statistiska syften men där besökaren förblir anonym.

Om du har några frågor eller vill veta mer om vår behandling kan du kontakta oss via följande adress: Västervik Miljö & Energi AB, Box 25, 593 21 Västervik

Du kan också mejla oss till:
dataskyddsombud.vmeab@vastervik.se

Om du trots det inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill veta mer om den allmänna dataskyddsförordningen kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndighetens webplats.

Integritetsskyddsmyndigheten


Vår policy

Vår policy är att behandla personuppgifter med respekt för den personliga integriteten och att personuppgifter alltid behandlas på laglig grund. Personuppgifter som kan anses känsliga behandlas enbart om särskilda skäl finns. Vi efterfrågar endast personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser och överenskommelser.

Ändamål

Västervik Miljö & Energi samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål som baseras på någon av de rättsliga grunderna: avtal, rättslig förpliktelse, allmänt intresse eller intresseavvägning. Det allmänna ändamålet är vanligen att utföra en tjänst och att fakturera kunden för det, att lämna information om tjänsten och om vår verksamhet. Vi behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Om våra kunders personuppgifter, exempelvis fotografier från evenemang, används i marknadsföringssyfte eller på sociala medier, görs det inte utan den berörda personens samtycke. Ett lämnat samtycke kan återkallas.

Överlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till annan del inom koncernen Västerviks kommun, eller till någon av våra samarbetspartner, för att fullfölja något av de ändamål som Västervik Miljö & Energi annars hade haft att utföra. Vi lämnar bara ut personuppgifter om det står klart att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda. Vi lämnar inte ut personuppgifter till obehöriga aktörer eller till någon utanför EU eller EES.

Lagring av personuppgifter

Vi bevarar dina personuppgifter så länge det än nödvändigt för att fullfölja våra uppdrag och ändamål.

Rätt att få information och rättelse

Var och en har möjlighet att göra en begäran om registerutdrag. Det innebär att du har rätt att vända dig till oss för att få information om ifall vi hanterar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till uppgifterna och information om hur de används.
Utöver rätten till tillgång (Registerutdrag) har du också rätt till rättelse. Rätt till rättelse innebär att du har möjlighet att begära att vi korrigerar uppgifter vi har om dig som är direkt felaktiga.